Nedsættelse af råd for vurdering af inhabilitet for politikere med interessekonflikt imellem politisk- og erhvervsmæssigt arbejde

Forslagets tekst

Forslagets formål:

 • At et nedsat habilitets råd skal vurdere forepersoner samt ministres erhvervsarbejde
 • At sikre “rent mel i posen”, således at politiske stillinger IKKE påtages på baggrund af erhvervsmæssige interesserer. Dette er ligeledes gældende så erhvervsmæssige stillinger IKKE påtages med baggrund i politiske interesser.

Eksempler:

 • TÆNKT EKSEMPEL; Forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen(5)) bliver forinden købet af F35 kampflyene tilbudt en bestyrelsespost hos producenten ‘Lockheed Martin’. Alle eksterne bestyrelsesposter mm. vurderes af ‘Habilitets Rådet’, hvor de i denne situation burde bedømme den tilbudte post som konfliktstridende og derfor afvise en godkendelse af posten.

 • Ved KV17 stillet kandidater op med mærkesager som ‘sundhed og omsorg’, samtidig med at de arbejdede i højtstående stillinger indenfor tobaksindustrien.

 • Den nu aftrædende formand for danske regioner (red. Bent Hansen(1)) sad samtidig som formand for PKA. (red. Pensionkassernes Administration(2)). Bent Hansen var her med til at beslutte, at PKA. skulle investere 3-5 milliarder(3) i opførelse af et psykiatriske hospital i Region Midt, hvor Bent Hansen samtidig var formand for regionen(4)

 1. http://www.regioner.dk/services/om-danske-regioner/politisk-organisation/bestyrelse
 2. https://www.pka.dk/
 3. https://www.dr.dk/nyheder/penge/kammeradvokaten-bent-hansen-er-inhabil-i-sygehussag
 4. https://www.rm.dk/politik/regionsradsformanden/
 5. http://www.fmn.dk/forsvarsministeren/Pages/cv-claus-hjort-frederiksen.aspx

Udfordring forslaget skal løse

 • Modarbejde politiske tiltag som har lobbyistiske formål ift. erhvervsmæssigt arbejde.

Potentielle ulemper ved forslaget

 • En formindskelse af dygtige politikere pga. et økonomisk incitament, da de muligvis kunne blive tilbudt en højere løn gennem det private.

Hvordan forslaget er udarbejdet

 • På baggrund af gentagne hændelser hvor der stilles spørgsmål ved politikers habilitets i deres virke

Hvem har været inddraget

 • Nej, dette foreslag er udarbejdet på egen hånd.

Forslagsstillere

 1. kasper smed hansen

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

Hej Kasper

Jeg har stor sympati for dit forslag om "Nedsættelse af råd for vurdering af inhabilitet for politikere med interessekonflikt imellem politisk- og erhvervsmæssigt arbejde."
Det er dog mit indtryk at man langt hen af vejen er opmærksom på inhabilitet i Folketing, Kommune og Region.
Men som du påpeger, var især Bent Hansens rolle i salget af det Psykiatriske Hospital i Risskov til PKA , der åbnede op for diskussionen af inhabilitet.
Man bør altid være opmærksom på dobbeltroller, og det er derfor vi f.eks. har vagthund valgt ind i Region Midt/Vest fra Alternativet.
Jeg støtter et forslag hvor det nye råd kan faktatjekke beskyldninger om inhabilitet. Altså hvis nogen beskylder Bent Hansen for inhabilitet, skal han have mulighed for at forelægge beskyldningen for rådet.
Rådet skal kun være undersøgende og komme med et vejledende svar. Hvis Bent Hansen stadig mener at beskyldningen er injurierende vil det være naturligt for ham efterfølgende at gå rettens vej.

PS:Jeg mener ikke, at rådet skal være opsøgende.

Godaften Ulf,

Hvad menes der med dette “(…) og det er derfor vi f.eks. har vagthund valgt ind i Region Midt/Vest fra Alternativet.”?

Når du skriver følgende Jeg støtter et forslag hvor det nye råd kan faktatjekke beskyldninger om inhabilitet. Mener du så, at du muligvis vil støtte foreslaget, hvis der til teksten tilføjes f.eks.;

 • Habilitets rådets opgaver ligger i at vurder beskyldninger omkring en givent politikeres habilitet, og herved udarbejde et vejledende svar omkring den involverede politikeres habilitet ift. et givent ekstern arbejde. Det vejledende svar er offentligt tilgængeligt, og konklusionen videregives til jusitstministeriet.

 • Habilitets Rådet skal ikke være opsøgende, men yde en uafhængig objektiv vurdering

 • Habilitets Rådet kan ikke stævnes for deres uafhængige samt objektive beslutning, men den forurettede kan søge erstatning via almen rettergang. Herudover kan der til jusitstministeriet indsendes en skriftlig klage over Habilitets Rådets konklusion

Dbh,
Kasper

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

Dette forslag er annulleret.

ANNULLERET HVORFOR? Der er et stort behov for at sætte grænser for den udbredte korruption blandt fremtrædende politikere.

1 Like

I Folketinget er samtlige forslag automatisk annulerede, hvis de ikke vedtaget (ved 3. behandling) inden udløbet af folketingsåret. Dvs, at forslagene altid bortfalder dagen før den første tirsdag i oktober.

Hvis emnet for forslaget stadigt er aktuelt, så bliver forslaget genfremsat af interesserede folketingsmedlemmer (eller af regeringen) senere i oktober, i november, i december eller efter nytår. Et genfremsat forslag sætter altid en helt ny proces i gang i Folketinget.

I Alternativet har vi en lignende regel: Hvis et forslag er gået i stå, så bliver det automatisk annuleret.

Hvis emnet stadigt er aktuelt, så skal forslaget genfremsættes af interesserede medlemmer (af Alternativet), og processen starter forfra.

Reglen er en ordensregel, der (i forskellige udformninger) gælder både i Folketinget og i Alternativet.

Reglen er indført for, at medlemmerne kan overskue de aktuelle forslag. Vi skal undgå en uoverskuelig ‘‘tilsanding’’ med forslag, der måske aldrig kan vedtages.

Naturlig kan forslaget om inhabilitet genfremsættes (gerne i en ny udformning).

2 Likes