Afvisning af forslag omkring køb af F-35 kampfly for 66,1 mia

Forslagets tekst

Vi ser idag en global militær oprustning, bl.a. omkring EUs østlige grænser, som bidrager til en øget universel ustabilitet.
Det er af aller højeste nødvendighed, at vi som nation, og som mennesker, lærer af historien og for alt i verden undgår koldkrigs lignende tilstande (hvilket vi pt. nærmere os), da krig ikke bidrager positivt til den globale fred.
Vi ved at vold avler vold, og at krig er en lukrativ forretning for stormagterne, se f.eks. i perioden 2000-2016 hvor USA. jf. SIRPRI har solgt for ca. 131 milliarder dollars, hvilket er ca. 319 procentpoint mere end 3. pladsen, Tyskland.

Kilder:

Beretning om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly;

Nøgletal ift. salg af våben mm.;
STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE
https://www.sipri.org/

Udfordring forslaget skal løse

Global militær oprustning som bidrager til en global ustabilitet, samt økonomisk manglende fokus på andre essentiale velfærdsområder såsom sundhedsvæsnet, uddannelsesystemet mm.

Potentielle ulemper ved forslaget

Manglende international kampkapacitet samt opretholdelse af militær samarbejde m. udenlandske partnere.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslaget er blevet til ved manglende gennemsigtighed omkring indkøbet af F-35 kampflyet, samt pga. manglende fokus på andre vigtigere nationale og globale områder.

Hvem har været inddraget

Hverken personer/organisationer er blevet rådspurgt ift. ovenstående forslag.

Forslagsstillere

  1. kasper smed hansen

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

Mange tak, Kasper - dette forslag fortjener mere opmærksomhed - det er mange penge, der er på spil og hvad skal vi da med endnu mere overkill-power i verden? hilsen

tak også for dit gode link til SIPRI, som jeg kun kan anbefale …

Hej Ingrid,

Slev tak - SIPRI har nogle rigtig gode informationer, som kan kaste lys over diverse konflikter mm.

Som du måske ved, så blev købet af flyene idag godkendt hos finansudvalget, vi har derfor ikke bare tabt kampen, men også slaget.

Dette forslag skulle have været fremsat før lovforslaget kom i Folketinget. Nu er det for sent og spild af tid at beskæftige sig med.

Godaften Erling,

Jeg er helt enig i, at der skulle have været lavet et lignende foreslag i optakten til dette meget kontroversielle indkøb.
Med det sagt, så synes jeg dog, at når vi nu ikke fik indført en modkampagne fra tidligt i processen, så burde vi at iværksætte en endnu større modoffensiv på nuværende tidspunkt.
Jeg tror og håber på, at det stadig ikke er for sent at ændre denne handel, hvis vi alle står sammen og støtter op om et forslag som kan modarbejde indkøbet af kampflyene.

God aften,
Kasper

Dette forslag er annulleret.

ANNULLERET AF HVEM?
Det er jo ikke helt forældet. Når igangværende civile projekter (bro, elektrificering) kan stoppes, kan de militære vel også?

I Folketinget er samtlige forslag automatisk annulerede, hvis de ikke vedtaget (ved 3. behandling) inden udløbet af folketingsåret. Dvs, at forslagene altid bortfalder dagen før den første tirsdag i oktober.

Hvis emnet for forslaget stadigt er aktuelt, så bliver forslaget genfremsat af interesserede folketingsmedlemmer (eller af regeringen) senere i oktober, i november, i december eller efter nytår. Et genfremsat forslag sætter altid en helt ny proces i gang i Folketinget.

I Alternativet har vi en lignende regel: Hvis et forslag er gået i stå, så bliver det automatisk annuleret.

Hvis emnet stadigt er aktuelt, så skal forslaget genfremsættes af interesserede medlemmer (af Alternativet), og processen starter forfra.

Reglen er en ordensregel, der (i forskellige udformninger) gælder både i Folketinget og i Alternativet.

Reglen er indført for, at medlemmerne kan overskue forslagene. Vi skal undgå en uoverskuelig ‘‘tilsanding’’ af forslag, der måske aldrig kan vedtages.

Folketinget kan altid let afbestille krigsflyene. Bevillingerne skal bare stemmes ud af finansloven.

Så bliver regeringen nødt til at afbestille flyene, og staten bliver (formentligt) nødt til af betale erstatning til flyfabrikken.

Så slipper vi for uoverskuelige driftsudgifter til flyene i en lang, lang fremtid.
En erstatning til flyfabrikken er trods alt en overskueligt engangsudgift.

Søren, jeg foreslår, at du genfremsætter forslaget (gerne med en opdateret formulering) om afvisning af krigsflyene.
Så starter processen forfra i Alternativet.

1 Like