Formindsk co2 udslippet - arbejd hjemmefra

Forslagets tekst

Alle, der ønsker at arbejde hjemmefra, skal - så vidt det kan lade sig gøre - have lov til at arbejde hjemmefra.

Forudsætninger:

 • At medarbejderen har fysisk mulighed for indrette kontor hjemmefra.
 • At deres arbejdsopgaver i en vis udstrækning gør det muligt at arbejde hjemmefra.

Fordele:

 • Mindre trafik på vejene.

 • Måske behov for færre biler i husholdningen.

 • Mindre transporttid, hvilket giver mere fritid som borgeren ønsker det.

 • Grundet den mindre transport-tid kan man forestille sig at borgens evt. børn bliver afleveret i
  institution senere og hentet tidligere, hvilket vil give færre børn og dermed bedre normering i
  ydertimerne.

 • Nogle vil opleve mere fleksibilitet i arbejdstiden, hvilket især vil gavne børnefamilier.

 • Firmaer kan skærer ned på huslejen, da de kan nøjes med færre kvadratmeter, da flere arbejder
  hjemmefra.

Ulemper:

 • Svære at skelne mellem arbejde og fritid
 • Det sociale ved jobbet formindskes
 • Koordinering på arbejdspladsen skal gentænkes

Udfordring forslaget skal løse

Formindske co2 udslippet ved at minimere den daglige trafik på vejene

Potentielle ulemper ved forslaget

 • Svære at skelne mellem arbejde og fritid
 • Det sociale ved jobbet formindskes
 • Koordinering på arbejdspladsen skal gentænkes

Hvordan forslaget er udarbejdet

Det er kun mig, der har været indeover forslaget indtil videre.

Hvem har været inddraget

Nej ikke endnu

 • Hvor mange vil man forestille sig kan/ønsker at benytte sig af ordningen?

 • Hvor mange færre trafikanter vil det give?

 • Hvor mange færre vil rejse med offentlig transport?

 • Hvad bliver besparelsen i CO2?

 • Hvor stor betydning for det for trafikselskaberne?

 • Skal man kompensere trafikselskaberne?

 • Hvor stor betydning får det for salget af fossile brandstoffer - skal disse firmaer kompenseres
  eller evt. støttes i at omstille sig til mere grøn energi?

 • Hvad vil det gøre ved medarbejdernes trivsel?

 • Hvad vil det gøre ved virksomhedernes produktivitet?

 • Hvad vil det gøre ved erhvervslokaleudlejer-branchen?

 • Skal der kompenseres til denne branche eller kan man støtte dem i at udnytte lokalerne til
  andre formål?

 • Vil det påvirke medarbejdernes sundhed positivt/negativt - f.eks. mindre stress, mere tid til at
  aflevere/hente børn på cykel/gåben, mindre kage, da det sociale på arbejdspladsen bliver
  reduceret, mindre motion ved at gå hen til sin kollega for at snakke i stedet for at kommunikere
  elektronisk, mere tid til at tilberede sund mad?

 • Vil det give mere tid til at medarbejder og evt. deres familier kan gå til flere fritidsinteresser og
  vil man se en opblomstring her?

Forslagsstillere

 1. Sonja Hovmand Steffensen

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

Lidt ekstra ideer til hvordan forslaget praktisk kan løses:

Rigtig mange medarbejdere har allerede deres egen arbejdscomputer - typisk en bærbar med en

dockingstation og en eller to stationære skærme, mus/roller mouse samt firmatelefon, skrivebord

og stol samt evt. andre arbejdsredskaber.

Disse arbejdsredskaber kan flyttes hjem til den medarbejder, der skal arbejde hjemmefra. Der kan

argumenteres for, at det er fair at medarbejder får disse ting flyttet hjem til sig for arbejdsgivers

regning, da det er i arbejdsgivers interesse, at medarbejderen kan udføre sit arbejde.

Koordinering/alm samtale/møder mm. mellem medarbejdere kan foregå via telefon, mail, skype,

chatrooms samt andre elektroniske løsninger.

Papirer kan scannes og sendes elektronisk.

For at bibeholde lidt af det sociale element, der kan oprettes et online “kafferum” - et chatrum,

hvor man kan være til stede og hvor kollegaer kan skrive til hinanden, hvis de har brug for at

snakke mere uformelt sammen. Har man travlt og ikke vil forstyrres, kan man sætte sin status til

“ikke tilstede”, “i møde” eller lign.

I firmaet kan der være arbejdsstationer, som man kan booke i tilfælde af, at man har behov for at

møde fysik op nogle dage.

Hvordan kan man få firmaer til at føre løsningen ud i livet:

 • Information om fordelene

 • Højst sandsynligt mere effektivitet hos medarbejderne

 • Billigere huslejen (på sigt, når nuværende lejekontrakt udløber og man kan tegne en ny for et

mindre kontor).

 • Hjælp til at praktiske ting

 • Information/anbefaling af hvilke IT-systemer/digital infrastruktur der skal til, for at løse den

daglige kommunikation.

 • Praktisk hjælp til flytning og indretning af medarbejders kontor - fra arbejdsplads til hjem

 • Hjælp til evt at komme ud af lejekontrakt før tid - dog skal vi være opmærksomme på de

økonomiske komplikationer for udlejerene.

 • Hjælp til evt at finde nye mindre lokaler.

 • Hjælp til at informere medarbejderne.

Jeg har et arbejde, hvor en del arbejder hjemme. Jeg synes, at noget af det vigtigste for at udvikle Danmarks tilbud til verden er stærkt afhængigt af synergi og sparring, som jeg emner hører til fysisk samarbejde.
Jeg tror at “arbejd hjemme” bidrager yderligere til fremmedgørelse (enhver er sig selv nok).
Jeg kunne tænke mig, at vi istedet går ind for at virksomheder organiserer sig mere “organisk” med klynger rundt omkring - gerne med en løsere formel virksomhedsstruktur (/ansættelse) - forudsat, at vilkår for “ansættelse” kan blive rimelige (trygge).

1 Like

Hej Leif.

Tak for dit input :slight_smile:
Jeg vil tænke over dit input.
Jeg tror dog, at en hel del introverte samt småbørnsforældre ville være glade for at kunne arbejde mere hjemmefra.

Rigtig god aften.