Oprettelse af kommunale iværksætterhuse

Forslagets tekst

Oprettelse af kommunale iværksætterhuse (mikropoler), som både fungerer som udviklingsværksted, arbejdsfællesskab og supportcenter, hvor der er adgang til eksperthjælp, ideudvikling og markedsføring. Der er kommunalt ansatte tilknyttet, som kan yde den rette rådgivning og støtte. Iværksætterhuset fungerer som en socialøkonomisk virksomhed. Disse huse skal sættes arbejdspladsen fri af tid og sted, således, at det er muligt eksempelvis at søge et job i København men varetage det fra Sønderjylland. Desuden skal der være mulighed for, at erhvervsuddannelser kan anvende lokalerne som hjemsted for satellituddannelser.

Potentielle ulemper ved forslaget

Kræver ressourcer.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

1 Like

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Det undrer mig, at der ikke har været involvering af regionale Væksthuse eller kommunale Startvækst/erhvervs rådgivninger. Har selv været igennem et forløb som iværksætter i Holstebro kommune. Det burde ikke være så svært at opgradere det eksisterende. Mvh. Margrete

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Iværksætterhusene bør også have samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner (folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og eventuelt universiteter) om uddannelse i iværksætteri og innovation. Det ville utvivlsomt gøre disse uddannelser mere levende og virkelighedsnære og tilføre alle parter inspiration og idéer.