Strammere betingelser for partistøtte

Forslagets tekst

Alternativet foreslår, at der indføres en fast, administrativ bødestraf, som rammer partier og politikere, der indberetter forkerte eller mangelfulde oplysninger. Bødestraffen bør være en fast procentdel på eksempelvis 500%. Ved en fast procentdel på 500% vil mangelfuld indberetning om et beløb på 10.000 således medføre, at partiet får trukket 50.000 kr. i partistøtten. Er det ikke muligt at kvantificere den mangelfulde indberetning, bør bødestraffen være på eksempelvis mellem 5% og 20% af partiets budget.

Der oprettes i denne forbindelse et partistøttenævn, der skal have til formål blandt andet at rådgive og monitorere partierne på området og uddele bøderne. Forslaget er inspireret af lignende regler i EU.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der kan være utilsigtet konsekvenser af forslaget, hvor partier eller politikere bliver straffet for en fodfejl eller lignende. Meningen med forslaget er at sanktionere når der er manglende oplysninger, ikke når der begås menneskelige fejl.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvad der er sket efter høring

Der er ikke kommet input til forslaget. Forslaget er derfor uændret efter høringsprocessen og er sendt direkte til afstemning.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Godt forslag og godt at Alternativet lader sig inspirerer af EU også på dette område.

Jeg kunne forestille mig donationer hvor giver ikke ønsker sig navn frem, hvad gør man så ?

Hej John. Problemet i dag er, at man kan bruge såkaldte pengeklubber til at skjule deres identitet og bidrag. Det betyder, at hemmelige pengestrømme, fx større virksomheder, risikerer at få stor indflydelse på den førte politik. Det vil vi gerne undgå - og vi vil faktisk gerne øge åbenheden meget markant. Vi foreslår derfor, at reglerne for partistøtte gøres mere åbne, så borgerne får mulighed for at se, hvilke interesser der står bag de enkelte partier og kandidater. For eksempel mener jeg - helt personligt - at det er rart at vide, hvor mange penge Mærsk, Olieindustrien og bankerne ligger hos de enkelte partier, fordi jeg går ud fra, at de “investerer” i partierne for at fremme egne interesser.

2 Likes

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Hvad forhindrer virksomheder i at danne ‘pengeklubber’ a la de amerikanske superpacs, hvor virksomheder kan indbetale anonymt til ‘pengeklubben’, som derefter giver til et parti ikke-anonymt? I praksis vil det jo så stadig være anonymt. Bortset fra det et rigtigt godt forslag.

1 Like

Jeg tror alle former for straffe gør de fleste ting langtrukne, og særligt under en upcoming valg.

Jeg syntes det vil give mening at gøre beløbet lavere, hvis det var højst 5000 kroner eller endda 1000 kroner vil det blive mere tydeligt og mere besværligt ikke at rapportere det rigtige, og private kan stadig være private.

1 Like

Korruption eksisterer i dansk politik selvom vi statistisk set er i den lave ende. For en god indføring i hvad der foregår bag kulisserne, prøv denne prisvindende afsløring:

2 Likes