Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter

Forslagets tekst

I de største byer kan der være grundlag for en døgnåben institution, til at varetage pasningsbehovet for de forældre, der arbejder på skæve tidspunkter. Alternativet mener dog ikke at dette forslag kan ikke stå alene, da de døgnåbne institutioner i områder med en lavere befolkningstæthed, kan komme til at ligge meget langt væk fra de, der behøver tilbuddet.
I mindre byer kan små private ordninger give mere mening i forhold til at støtte familier med skæve arbejdstider. Der findes f.eks. private ordninger, hvor forældre slår sig sammen og hyrer en pædagog eller medhjælper. Alternativet vil gerne støtte op om sådanne og lignende ordninger og mener, at de bør være tilgængelige for alle forældre med skæve arbejdstider og bør støttes med tilskud, så den økonomiske byrde ikke bliver for stor for den enkelte familie.

Udfordring forslaget skal løse

I dag er der få kommuner, der udbyder mulighed for pasning af børn på skæve tidspunkter og for de forældre, der arbejder i timerne uden for den normale arbejdsdag, kan dette være en stor udfordring.

Potentielle ulemper ved forslaget

Store døgnåbne institutioner kan virke uforenelige med barnets tryghed. Døgnåbne institutioner vil logisk set have mange pædagoger ansat og det kan være en udfordring at sikre at barnet bliver mødt at velkendte voksne.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, med en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra Familiepolitisk Netværks katalog og Familie- og Arbejdskommissionen. Derudover er alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene. Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Sarabella Mynte kalsi
  2. Amalie Villesen
  3. Bjarke Charlie Serritslev
  4. Carolina Magdalene Maier
  5. Irene Juul Vissing
  6. Roger Courage Matthisen
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Generelt er jeg for forslaget, men jeg mener at det, som vi også giver udtryk for i vores folkeskoleudspil, skal være op til den enkelte institution at gøre det, der er bedst for lige netop dem.

Jeg er i mod børn mellem 3-6 år skal passes ude om natten. Børn udvikler stærker venskaber i dagligdagen sammen i daginstitutionen. Det tilgodeses bedst med en stabil hverdag. De fleste af mine forældre (gennem 25 år) har fundet løsninger som feks en reservebedste eller ung pige, så barnet kan leve en almindelig hverdag og sove i sin egen seng og gå i daginstitution i dagtimerne. Børn i den alder skal ikke have indrettet deres liv udfra arbejdsmarkedets vilkår, derimod skal forældre gøre deres ypperste for at skabe en stabil og normal dagsrytme for børn i den tidlige barndom, fordi det har essentiel betydning for barnets oplevelse af tillid til sig selv og sin omverden.

2 Likes

Sådan et forslag føjer en neoliberal dagsorden om, at butikker skal være åben på alle mulige tidspunkter, så vi konsumlysten aldrig hæmmes. Denne dagsorden har kostet supermarkedsmedarbejdere m.fl. og deres familier rigtig meget. Hvis man ruller åbningstiderne tilbage, så har man ikke brug for de der “skæve” institutioner, som i hvert fald intet barn har brug for.

2 Likes

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.