Skærmfrie eksperimentalzoner

Forslagets tekst

Vi ser i dag en tendens til at flere børn og unge, end nogensinde før, føler sig ensomme og forskning peger på at den hurtige behovtilfredsstillelse, som skærm giver, kan være vanedannende og medføre nedsat evne til social interaktion og koncentration.

Evnen til at dvæle og fordybe sig, er for Alternativet, en afgørende menneskelig egenskab som vi skal værne om. I Alternativet synes vi at det er vigtigt, at tage debatten om, hvor meget skærm og sociale medier skal fylde i familierne og i det hele taget.

Skærmforbruget er tiltagende og skærmene kommer i alle mulige forskellige afskygninger – telefoner, fjernsyn, tablets, computere, spillekonsoller, mm. Fælles for dem alle er at de afskærer os fra den autentiske nærværende kontakt med andre mennesker i mens vi er optaget af vores skærm.

Alternativet opfordrer til, at der gennemføres eksperimentalzoner, som er skærmfrie. Det kan være i skoler, daginstitutioner, supermarkeder, på arbejdspladser, i restauranter og cafeer, m.m.
Vi ønsker mere forskning i, hvad sådanne ’skærmfrie’ zoner betyder for de sociale relationer og det enkelte individs trivsel, evne til fantasi og fordybelse.

Alternativet foreslår, at Sundhedsstyrelsen udarbejder anbefalinger for børn og unges skærmbrug og at sundhedsplejersker som en del af deres arbejde, i og med familierne, formidler disse anbefalinger. Det kræver naturligvis en kompetenceudvikling af sundhedsplejerskerne og et løft i de ressourcer, de tildeles til deres arbejde ude hos familierne.

Udfordring forslaget skal løse

I Alternativet mener vi at den teknologiske udvikling er med til at udfordre nærværet og samværet blandt moderne mennesker.

Beskrivelse af forslagspakken

Alternativet ønsker et samfund hvor familieliv og arbejdsliv, kan sameksistere i fleksible og harmoniske rammer og vi arbejder målrettet på at skabe rammerne, der kan muliggøre dette. Alternativet arbejder for en socialt bæredygtig familiepolitik, som understøtter og fremmer den fleksibilitet, som det gode familieliv kræver. I alternativet tror vi på at vigtige faktorer i forhold til at opnå et godt familieliv er noget så simpelt som frihed, tid, ro og nærvær til at den enkelte familie kan finde sin egen vej.

Potentielle ulemper ved forslaget

Nogle kan anskue dette forslag som en begrænsning af individets frihed om og som et tilbageskridt for teknologien.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, med en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra Familiepolitisk Netværks katalog og Familie- og Arbejdskommissionen. Derudover er alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene. Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Amalie Villesen
  2. Bjarke Charlie Serritslev
  3. Carolina Magdalene Maier
  4. Irene Juul Vissing
  5. Roger Courage Matthisen
  6. Sarabella Mynte kalsi
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

1 Like

Jeg kan ikke se hvad forslget konkret går ud på. Det ser ud som om forslagsteksten er skåret af midt i en sætning.

1 Like

Dejligt med forslag, der skal lede os til at omgås teknologien med mere omtanke.

Jeg savner i forslaget modet til, at vi i Alternativet forholder os til den mulige sundhedsrisiko forbundet med den pulserende mikrobølgebestråling fra trådløs teknologi.

Teknologien er meget ny, og den er nu rullet massivt ud i vores samfund, og vi er alle i større eller mindre grad afhængige af teknologiens muligheder.

Det mest bekymrende er, at teknologien er udrullet så massivt i vores skoler og dagtilbud.Det gør vi mod Europarådets og Det Europæiske Miljøagenturs anbefalinger, og vi gør det trods advarsler fra lægeorganisationer og forskere, der advarer mod skadevirkningerne. Vi gør det også, trods teknologien er klassificeret som muligt kræftfremkaldende af WHO, og trods forskere fra det amerikanske National Toxicology Programme for nylig har præsenteret flere resultater fra det til dato største dyre-studie ud i sammenhængen mellem stråling fra mobiltelefoner og kræftudvikling. De finder klar evidens for kræft og DNA-skader.
Der er mere end 20.000 studier, der finder evidens for meget alvorlige skadevirkninger.

I Frankrig har man forbudt WiFi i dagtilbud af sundhedsmæssige årsager. I Danmark bruger vi kun én eneste konsulent på området, som får sin egen forskning finansieret af industrien…

Jeg indsætter link til en meget grundig oversigt over viden og tiltag vedr. teknologien fra 1932 og frem til i dag - http://www.stopumts.nl/pdf/Compilation-RF-radiation-2017.pdf

Hvor er vores mod til at sætte dette eksperiment med folkesundheden på dagsordenen?

1 Like

Et resultat af undersøgelserne kunne f.eks. være velbegrundede anbefalinger til maksimal skærmtid for børn i alle aldre. Skærme af alle slags (computere, tablets, mobiltelefoner mv.) er gode ‘underholdere’ på vegne af f.eks. travle småbørnsforældre. Hvor gammel skal man mindst være ved 1. introduktion til tablets?

Risiko: Fare for at folk vil føle sig adfærdsreguleret!?

2 Likes

Men god idé med anbefalinger…! Man kunne få sundhedsstyrelsen ind over - de har jo masser af anbefalinger der rækker helt ind i vores hjem, og det ville da være skønt med en anbefaling på basis af en masse empiri som kunne guide os forældre bedre!

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Hvorfor skal “skærmen” have skylden for at vi i mindre grad end før søger sociale fælleskaber? Det lugter ærlig talt af forbudspolitik og står efter min gode overbevisning i direkte kontrast til Å’s frihedssøgende værdier.

Det kan godt være at vi har fået flere skærme i hverdagen, men teknologien er også blevet mere usynlig og bliver det endnu mere fremadrettet. Vi bliver også mere bevidste omkring hvordan vi bør bruge vores “skærme” og lærer langsomt at bruge teknologierne mere etisk korrekt. Præcis som tidligere teknologier (bilen, trykkeriet, telefonen etc.).

Det som jeg oplever forsvinder, er de fællesskaber, som førhen blev skabt bla. i foreningslivet eller trossamfund. Men foreningslivet er hverken fulgt med den teknologiske eller befolkningens udvikling. Jeg syntes f.eks. det er fantastisk at en gruppe ildsjæle har fået Dansk Idrætsforbund til at støtte E-sporten og åbne et seriøst E-sportscenter i Grøndalscenteret. Det er en kæmpe succes og de unge står nu på venteliste til at kombinere fysisk, mental og digital træning - og netop denne type innovationer, står dette forslag i kontrast til.

Førhen fandt vi sammen i fælleskaber fordi vi havde knappe ressourcer eller fælles værdier. Det er min oplevelse at vi gør langt mindre i dag.

Hvordan kan vi i fremtiden opdyrke nye fællesskaber? Hvordan skal fremtidens danske foreningsliv møde de unge?

I min optik, ikke ved at være teknologi-forskrækkede.

Dette forslag er annulleret.

Hej Mads

Jeg værdsætter du sætter fokus på problematikkerne med microstråling, som er ret omfangsrige men næsten ikke debatteres i Danmark.

I Frankrig er de, udover det du nævner, også ved at følge op på et nyt lovforslag om, at man samler mobiltelefoner ind i skolerne inden skoledagens start - dels for ikke at eleverne forstyrres gennem dagen, men også af sundhedshensyn for at reducere strålingen.

Mvh. Jesper