Udfasning af fossile brændsler i landbruget

Forslagets tekst

Vi vil arbejde for, at landbruget bliver fossilfrit inden 2030. Vi vil have en 100 procent udfasning af fossile brændsler til maskiner, køleanlæg mv. – og derfor vil vi fjerne fossile sær-subsidier i landbruget, herunder afgiftsfritagelsen på diesel, som resulterer i, at landbrugets skattebidrag i forbindelse med CO2-afgiften reelt er reduceret væsentligt. Derudover vil vi understøtte udskiftningen af diesel- og benzindrevne landbrugsmaskiner til el- eller biobaserede maskiner. Incitamentet til denne udskiftning kan øges, ved evt. at give tilskud til installeringer af egne vindmøller, solceller eller biogasanlæg.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Det er vel ikke markedsføringen, som fejler noget, men snarere de anprisninger, som sundhedsstyrelsen giver anledning til, når man anbefaler noget angående fødevarer…?

Sundhedsstyrelsens anliggender hører ind under sundhedspolitik. Mht markedsføring har vi jo økologi mærket til at hjælpe med at fremme salget af de økologiske og mere bæredygtige produkter, så jeg ved ikke lige hvad det er som er konkurrence forvridende?

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

jeg støtter forslaget.

To spørgsmål:

a) Findes der el-drevne landbrugsmaskiner?
b) Hvorfor skal landbruget være fossilfrit før resten af landet?

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Hej Carl

Et hurtigt svar på a)
Ja, der skal udvikles mere men det kommer nu. John Deere har lavet en traktor i 2016 og du kan læse mere på nettet. Og Fendt har også lavet et - se link her : fendt-e100-vario-battery-electric-compact-tractor/52276/
Andre maskiner vil følge efter.
Tesla har jo også lavet el-lastbil nu.
Elbiler rykker jo virkeligt nu og vi bør lave plan for landbruget samtidig med personbil- og lastbiltransport.

mvh
Anders

Har man overvejet Hydrogen?

Der er allerede udviklet maskiner der er kompatible med brændstoffet. Flere landmænd har egne vindmøller og sol-anlæg, hvor overskudsstrømmen kunne bruges til udvinding af hydrogen. Desuden er der færre sikkerhedsmæssige faktorer ved, at implementere det landbruget, da der er mindre trafik på markerne :slight_smile:

Vi skal have Vestenskov-projektet på banen igen!

1 Like

Der er desuden plads i “landdistrikterne” til at installere mindre hydrogen-udvindingsanlæg samt lageranlæg således, at nuværende sikkerhedsafstande til disse kan overholdes.