Forsvaret i udvikling


(Alternativet) #1

Forslagets tekst

Forsvaret skal omstilles til at løse opgaver tættere på og i Danmark.

Vores soldater har vist sig, at være nogen af de dygtigste i verden til, når de har løst opgaver i Irak, Afghanistan, Ardeen bugten mv. De har være udsendt og udstationeret langt fra Danmarks grænser, fokus har derfor ikke været på ogaver i national regi.

Truslen fra Rusland er både jf. vore allieredes vurdering, samt FE, ikke blevet mindre. I forbindele med dette bør vi omstille vores Forsvar til opgaver i national regi. Her ikke kun Jylland og Øerne, men også Grønland og Arktis.

Vores Forsvar skal være mere fleksibelt, Danmarks grænser er vide, lig landets interesser. Vores Forsvar skal kunne bevæge sig hurtigt fra enden til anden. Ikke kun som et afvisningsberedskab men også ved indsats ved natur - og andre katastrofer, i samarbejde med resten af beredskabet.

Da Danmark er omringet af vand bør vi have mere fokus på den del af Forvaret, der kan løse opgaver i dette miljø, og mindre på landstyrker. I forbindelse med dette, bør man ligeledes inddrage vores rolle i NATO. Hvor vi ikke længere er tæt på en mulig “fjende” af landvejen.

Sammenfatning:

Man bør omstille Hæren til en mere fleksibel og let enhed, der i samarbejde med Flåden vil kunne indsættes i Danmarks nærområde. Både militært og i forbindelse med civile-humanitære opgaver.

Der bør være mere fokus på den logistiske opgave, da man ved kompetencer inden for dette vil kunne støtte brede ved internationale operationer, både militært og civile humanitære opgaver, international og nationalt.

Udfordring forslaget skal løse

Forsvaret skal geares bedre til at løse opgaver i samarbejde med politi og beredskab, både nationalt og internationalt.

Potentielle ulemper ved forslaget

Flere enheder ved Hæren vil blive nedlagt, og en struktur ændring vil være nødvendig både ved Hæren og Flåden.

Hvordan forslaget er udarbejdet

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forslagsstillere

  1. Ravn Rundstrøm

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.


(Alternativet) #2

Dette forslag er annulleret.


(Christine Madsen) #3

Hvorfor er forslaget annuleret?


(Ravn Rundstrøm ) #4

lille fodfejl…der er et forslag megen til.