Forsvaret i udvikling

Forslagets tekst

Forsvaret skal omstilles til at løse opgaver tættere på og i Danmark.

Vores soldater har vist sig, at være nogen af de dygtigste i verden til, når de har løst opgaver i Irak, Afghanistan, Ardeen bugten mv. De har være udsendt og udstationeret langt fra Danmarks grænser, fokus har derfor ikke været på ogaver i national regi.

Truslen fra Rusland er både jf. vore allieredes vurdering, samt FE, ikke blevet mindre. I forbindele med dette bør vi omstille vores Forsvar til opgaver i national regi. Her ikke kun Jylland og Øerne, men også Grønland og Arktis.

Vores Forsvar skal være mere fleksibelt, Danmarks grænser er vide, lig landets interesser. Vores Forsvar skal kunne bevæge sig hurtigt fra enden til anden. Ikke kun som et afvisningsberedskab men også ved indsats ved natur - og andre katastrofer, i samarbejde med resten af beredskabet.

Da Danmark er omringet af vand bør vi have mere fokus på den del af Forvaret, der kan løse opgaver i dette miljø, og mindre på landstyrker. I forbindelse med dette, bør man ligeledes inddrage vores rolle i NATO. Hvor vi ikke længere er tæt på en mulig “fjende” af landvejen.

Sammenfatning:

Man bør omstille Hæren til en mere fleksibel og let enhed, der i samarbejde med Flåden vil kunne indsættes i Danmarks nærområde. Både militært og i forbindelse med civile-humanitære opgaver.

Der bør være mere fokus på den logistiske opgave, da man ved kompetencer inden for dette vil kunne støtte brede ved internationale operationer, både militært og civile humanitære opgaver, international og nationalt.

Udfordring forslaget skal løse

Forsvaret skal geares bedre til at løse opgaver i samarbejde med politi og beredskab, både nationalt og internationalt.

Potentielle ulemper ved forslaget

Flere enheder ved Hæren vil blive nedlagt, og en struktur ændring vil være nødvendig både ved Hæren og Flåden.

Hvordan forslaget er udarbejdet

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forslagsstillere

  1. Ravn Rundstrøm

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

Dette forslag er annulleret.

Hvorfor er forslaget annuleret?

lille fodfejl…der er et forslag megen til.

Hej Ravn

Det vil være en god idé at gøre din profil på AlleOs synlig - i det mindste for medlemmer (du kan selv bestemme niveau - og hvor meget). Der er nemlig besked-funktioner derinde under det, der hedder “indbakke”. Jeg ville have sendt dig en direkte besked, men kunne ikke finde dig.

Uden din profil kan man ikke se, hvor i landet, du hører til. Derfor dette generelt:

Dialog er et af de fora, hvor der foregår politkudvikling - men det er ikke det eneste. Det overordnede organ er POFO - Politiks Forum - der fremover får en større rolle.

Der holdes i øjeblikket POFO strategimøder i hver storkreds. Alle grupper i Alternativet har POFO-repræsentanter. Storkredsene har hver 2 samt 1 suppleant.

Vi har lige haft møde i et Københavns Omegns Storkreds. Kontakt din storkredsbestyrelse og find ud af hvornår der er møde i din. Du kan finde deres kontaktinforationer på AlleOs.

Der er et forud fremstillet materiale - og det handler ikke om bestemte politikområder - mere generelle overvejelser. Men du vil komme i dialog med de aktive - ikke mindst dine POFO-medlemmer.

Der er nogle - heriblandt jeg selv - der ønsker, at vi får oprettet nogle politiske støttegrupper på de forskellige politikområder, så medlemmernes viden kan bruges konstruktivt til støtte for vores folketingskandidater. Dette kunne også være fora for politiske laboratorier om udvikling af politik.

Jeg talte 43 ordførerskabs-områder på Folketingets hjemmeside. Vi har 5 MF-ere! Det vil ikke være menneskeligt muligt for dem at være ajurførte på alle områder. De vil have brug for hjælp.

I Københavns Omegns Storkreds supplerede vi de faste spørgsmål med en liste, hvor folk kunne skrive på, hvis der er et politikområde, som de synes er særligt vigtigt for storkredsen - og hvorfor. Eller hvis de besad en specialviden, som kunne bruges nationalt - hvilket jeg tror, at din er.

Dette kan du i givet fald foreslå din storkreds.

Der var og er ikke tid til at tage det op til diskussion på stedet - men så har POFO-medlemmer og storkreds informationerne til videre brug.

Hvis du faktisk hører til i Københavns Omegn, så skriv til mig via beskedfunktionen på AlleOs - når du har gjort dig synlig.

Hilsen Christine