Kræv 5G stoppet: Adoptér en verdensomfattende forskerappel

Forslagets tekst

At 5G er et uetisk eksperiment, er budskabet fra ca. 250 forskere fra 40 lande, som har underskrevet 5G Appellen og The EMF Scientists Appeal, som er afleveret til FN, EU og landes regeringsledere.

Det er tunge og vægtige forskere på verdensplan, som findes blandt underskriverne. Man finder ledere af verdens største forskningsprojekter I EU- og amerikansk forbundsregi. Man finder centrale rådgivere i WHO’s kræftagentur IARC. Man finder højtstående grundforskere fra anerkendte vidensinstitutioner, som publicerer i anerkendte tidsskrifter.

Der kendes en lang række negative biologiske skadeeffekter af den radiofrekvente aktivitet, vi dagligt omgiver os med.

Der er tilstrækkeligt med evidens for kræft i 4 dyrestudier på 10 år til at slå fast, at der findes et cancerfremmende potentiale. Med 5G øges hastigheder og intensiteter drastisk. Vi ved ikke, hvad det vil medføre.

En udrulning er uetisk, fordi man som borger ikke kan undvige noget, som de facto er et rent eksperiment med menneskers helbred. Det er i strid med fundamentale retsprincipper.

Den manglende åbenhed i miljøspørgsmålet, gør 5G i strid med Aarhuskonventionen fra 1998.

At 5G er et akut miljøspørgsmål, understreges i EU Kommissionens nye miljørapport (SCHEER) fra december 2018, som angiver, at de biologiske konsekvenser er ukendte. Rapporten giver problemstillingen det højeste alarmpoint (3/3).

5G bør ikke rulles ud, før det kan bevises, at mennesker og andet biologisk liv ikke lider overlast.

Udfordring forslaget skal løse

5G er et uetisk eksperiment med folkesundheden. Vi står over for udrulningen uden at kende de biologiske konsekvenser. Et moratorium mod 5G skal forhindre, at borgerne bliver ufrivillige deltagere i et forsøg.

Potentielle ulemper ved forslaget

Forslaget går imod hele samfundets teknologiske og økonomiske dagsorden og vil møde kolossal modstand. Her er det vigtigt, at Alternativet viser mod. Der er en vej ud. Det er ikke modstand mod teknologi men derimod at fremme mere helbredssikre it-kommunikationsveje.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Jeg delt bekymringen på sociale medier, hvor en række af medlemmer af Alternativet har støttet op om budskabet. Nu synes jeg, det er modent til forslagsbehandling.

Hvem har været inddraget

Rådet For Helbredssikker Telekommunikation: https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/5g-er-et-miljøtoksin-beder-om-foretræde-på-christiansborg

EU Kommissionens rapport (s. 14): https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf

5G Appellen: http://www.5gappeal.eu

The EMF Scientists Appeal: https://www.emfscientist.org/

Europarådets resolution 1815 fra maj 2011: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

Richard Blumenthal, US senator, valgt for demokraterne i Connecticut: https://ctmirror.org/2018/12/03/blumenthal-wants-fcc-prove-5g-wireless-technology-safe/

Enviromental Heallt Trust: https://ehtrust.org/

Bioinitiative: https://bioinitiative.org/

Forslagsstillere

  1. David Wedege Petersen
  2. Allon Hein Sørensen
  3. Anette Astrid Paulin
  4. Bente Holm Villadsen
  5. Helena Sofia Toft Johannesen
  6. Jens-Ole Paulin
  7. Julius Gorm Graakjær Grantzau
  8. Kjeld Freddy Rosenberg Damkvist
  9. Michael Øhrberg
  10. Per Christian Long

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

10 Likes

Jeg vil gerne være medstiller. Hvordan gør jeg?

5 Likes

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

6 Likes

5G Appellen er nu officielt adopteret af Sierra Club i Californien, som har vedtaget det i en ny resolution. Den californiske afdeling ønsker, at Sierra Club - en af USA’s største og mest etablerede natur-NGO’er - adopterer 5G Appellen nationalt.

Sierra Club Californias resolution kan læses her: https://drive.google.com/file/d/19c0p9x-vdP0vDCdjvgqMbJuvrXS9W9u4/view

6 Likes

Jeg synes, det er et godt forslag, og jeg er enig.
Ville det være en ide at trække vores grænseværdier med ind i forslaget. Vores grænseværdier ligger højere end alle andre landes, rundt omkring os.

7 Likes

Jeg vil gerne støtte. Der foreligger så meget viden på at mobilstråling generelt skaber sundhedsmæssige problemer - og som Susanne siger skal vores grænseværdier indgå - de er jo ikke ud fra fakta, men ligner bare et tilfældigt tal man er fundet… Forskeren Olle Johansen har skrevet meget nyttig om emnet for lang tid siden.
Jeg håber virkelig der bliver gjort noget ift nuværende kurs hos Alternativets folketingsmedlemmer som efter min viden har stemt ja til 5G uden først at tage eksperter, medlemmer mv med på råd. Jeg håber virkelig der kan komme en holdningsændring og større viden omkring dette inde på borgen.
4 G skaber i forvejen problemer for flere og flere mennesker og er efter min mening rigtig hurtig. Forskellen man får fra 4G til 5G er fra 20 ms til 1 ms. 20 ms er jo i forvejen ekstrem hurtig internet.

6 Likes

I 2011 foreslog Europarådet i sin trådløsresolution (res.1815) en biologisk betinget grænseværdi (se § 8,2). Det vigtige er, at man erstatter den nuværende akutgrænseværdi med en grænseværdi, der holdes oppe imod de (faktisk temmeligt lave) niveauer, hvor det kan påvises, at DNA-brud og celleskader kan findes sted: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

Allerede i ICNIRP’s alt for lempelige akutgrænseværdier, er der indskrevet en undtagelse for børn, ældre og syge. Den anbefaling virker på ingen måde implementeret. Man ved, at børns hjerner absorberer langt mere af strålingen fra en mobiltelefon, end voksne hjerner gør. Det trådløsforbrug, børn får lov at udsætte sig selv for i dag, er stærkt bekymrende. Sundhedsstyrelsen har vedtaget nogle forsigtighedsråd, som faktisk er ret vidtgående, men som borgerne ikke kender.

Det viser bl.a. at den danske regerings sundhedsstyrelse ikke tør stole på sit eget hovedsalige standpunkt: At der nok ikke er noget at bekymre sig over.

5 Likes

Jeg er med på dette forslag!

5 Likes

Der er en del gode alternativer til 5G i denne rapport: http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/cc-2-5-18/

2 Likes
2 Likes

Jeg skrev til Alternativets folketingsmedlem: Ordfører for ret, IT & digital forbedring

Kære René
Jeg skriver som bekymret borger med interesse inde for helbredsrisiko ved elektromagnetisk stråling. I sær med interesse for 5G der planmæssigt indføres inden 2020 og som er blevet godkendt af regeringen
Mit spørgsmål til dig: Stemte I mod eller for forslaget?
Mvh.
Berith Zenia Fagergaard

Hej Zenia

Tak for din henvendelse.

Ja, 5G er en helt naturlig videreudvikling fra det nuværende 2, 3 og 4G-net. Sikkert og hurtigt bredbånd til alle danskere uanset indkomst er meget vigtigt for os i Alternativet - og vi ser det faktisk som en borgerret.

De potentielle risici ved alle typer stråling fra sådanne netværk, har vi senest på et møde i forligskredsen på it- og bredbåndsområdet bedt om en holistisk og samlet vurdering af fra eksperter, forskere og kritikere.

Så vi er i den grad obs, men i dag er der ikke evidens for, at der er et isoleret problem med de nuværende grænseværdier. Vi er vagthund i forligskredsen i forhold til at følge det nøje.

Med venlig hilsen

René Gade

Ordfører for ret, IT & digital forbedring

Medlem af Folketinget (ALT)

Christiansborg

1240 København K

6 Likes

Der er afgjort et problem med nuværende grænseværdier. Det er selve problemet, som den 250 mand store videnskabsappel adresserer, og problemet udgjorde det videnskabelige grundlag for Europarådets resolution i 2011.
Den sundhedsmæssige rammebetingelse for 5G er grænseværdier. Grænseværdier, som alene er defineret af akutkriterier og som ikke tager højde for biologiske effekter på lavere niveauer og konsekvenser ved langtidseksponering.

5 Likes

Jeg støtter helt klart forslaget. Der er masser af veldokumenteret viden om at det er sundhedsskadeligt, som flere nævner ovenfor. Lad os tage konsekvensen af denne viden, og formidle den til dem der ikke kender den.

5 Likes

Vi skal netop stille spørgsmåltegn ved de angivne grænseværdier, for det er alt for tidligt at lægge sig fast på dem - det er jo netop derfor, vi kræver flere undersøgelser. Det minder om dengang, hvor røntgenstråler blev opdaget. Begejstringen for teknologien ville ingen ende tage. De blev installeret i skobutikker, så folk kunne se deres egne knogler inde i skoen - fantastisk fremskridt, ikke? Og man sendte røntgenstråler ind i fodvorter, så de kollapsede. Senere viste det sig, at de var stærkt sundhedsskadelige, og folk fik livsvarige mén af det, de havde været udsat for, og måtte resten af livet gå til en fodterapeut hver anden uge for at få smerterne lindret. Men det lader til at være den samme politik, Alternativet vil køre her. Bare få det afsted, for vi må jo endelig ikke komme bagud og det er helt enormt, så mange fordele, vi får ud af det. Og bagefter må de uhelbredeligt skaderamte jo så bare have et tilskud til sygdomsbehandling på statens regning. Det er vi da gavmilde nok til. Ingen smalle steder her. Er det virkelig - sådan helt virkeligt - den vej, Alternativet vælger at køre med 5G? Ligesom med røntgenstrålerne?

7 Likes

Nu er 5G jo netop designet som naturlig videreudvikling til at reducere mobiltelefonernes og basestationernes udsendte radiobølge (ikke STRÅLING) effekt meget. Rigtigt meget.
Ifølge antenne forsker til 1%, 0.1% eller meget mindre end de systemer som man ellers henviser til skulle være farlige.
Så grænseværdierne i 5G ER sænket er de ikke?
Hvis en mobiltelefon kun sender med 10% eller mindre af de nuværende kan jeg ikke se der er et problem. De bruger jo også bare ca. samme kendte frekvenser som der er blevet brugt de sidste 20 år eller længere.

Så hvad med at få 2G-4G erstattet hurtigst muligt med 5G?!

6 Likes

Hej Henrik.

Det er ikke en erstatning, der er på plakaten. Hvis telesektoren kunne erstatte 4G med 5G i ét ryk, ville det ske. Men vi får et 5G, der bygges ovenpå 3G og 4G, og vi vil få øget eksponeringstrykket betydeligt. Blandt andet også fordi, man ny byder frekvenser ud i omegnen af 700 mhz, som skal bruges til tung og hurtig datatrafik. Med 5G vil især storbyerne først få basestationer med et højt antal præcisionsantenner, som opererer på hidtil ikke anvendte frekvenser. Den forskning, der ligger til grund for 5G Appellens bekymring, peger især på, at signalets egenskaber har betydning for den cellulære påvirkning og ikke signalets energimængde. Man peger især på pulsering som en særligt celleforstyrrende egenskab. Der peges på, at antallet af antenner har betydning. Et fuldt udrullet 5G er en radikal anderledes infrastruktur. At udrulle det uden at kende virkningerne, er at udføre et uetisk eksperiment med menneskers helbred. Og med miljøet.

6 Likes

Hej Fiona, Vil du dele noget af den bedste dokumentation, som du kender til. Jeg har ikke haft tid til at sætte mig ind i det selv, men er naturligt bekymret, skeptisk, men vil også gerne tage stilling ud fra viden (i det omfang der findes noget sådant om dette).

Kh. Line

2 Likes

Den internationale appel har lagt en bunke referencer i dette dokument: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Prof. emer. Martin L. Pall: https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf

2 Likes

jeg håber VIRKELIG at de gode kræfter der er i Alternativet har mod, visdom, styrke til at holde ‘ledelsen’ op på det ansvar de har som folkevalgte - at varetage folkets interesser!

Blev folket informeret om 5Gs skadevirkninger på mennesker og miljø - og blev folket spurgt om det vil vil ha’ det så vil vi høre et rungende nej! …

Jeg venter spændt på om Å har mod og ‘mandshjerte’ til at stikke den kæp i 5G-hjulet som det fortjæner!

7 Likes

Hej Line, se det David Wededge Petersen skriver:
Den internationale appel har lagt en bunke referencer i dette dokument: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Prof. emer. Martin L. Pall: https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf

Kh Fiona

3 Likes