Kræv 5G stoppet: Adoptér en verdensomfattende forskerappel


(John Kroll) #21

jeg håber VIRKELIG at de gode kræfter der er i Alternativet har mod, visdom, styrke til at holde ‘ledelsen’ op på det ansvar de har som folkevalgte - at varetage folkets interesser!

Blev folket informeret om 5Gs skadevirkninger på mennesker og miljø - og blev folket spurgt om det vil vil ha’ det så vil vi høre et rungende nej! …

Jeg venter spændt på om Å har mod og ‘mandshjerte’ til at stikke den kæp i 5G-hjulet som det fortjæner!


(Fiona Andersen) #22

Hej Line, se det David Wededge Petersen skriver:
Den internationale appel har lagt en bunke referencer i dette dokument: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Prof. emer. Martin L. Pall: https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf

Kh Fiona


(Sonja Ramsøe) #23

Både som medlem af alternativet og indmeldt i EHS-foreningen, hvor vi er over 1000 medlemmer, som på egen eller i nære relationer kan mærke på kroppen, at mikrobølgerne bliver mere og mere massive - gør jeg alt hvad jeg kan for at slå på trommen for at myndigheder, lægerne, folketinget og min arbejdsgiver kan forstå hvad det betyder for mig og min familie, at jeg har været sygemeldt og meget dårlig igennem de sidste par år. Jeg har så heldig at jeg har en fantastiske familie og vennekreds og arbejdsgiver, som bakker mig op - men lige om lidt skal jeg til samtale hos min livsforsikring hos en psykiater, da lægerne ikke forstår problemet. Som min tidligere læge sagde: Jeg tror ikke på det…og man bliver blot affærdiget.
Jeg håber at vi her i lille Danmark kan formå at vise omverden, at vi kan stå sammen og lytter til befolkningen - hvis ikke vi kan i DK, hvor kan vi så?


(Rolf Øst) #24

Ja, jeg vil også gerne medvirke til at dette foreslag bliver promoveret. Men hvordan man gør står hen i det uvisse.


(Marianne Hammelboe) #25

Tak fordi I kommer med dette forslag - det er så vigtigt, at det kommer helt op og bliver en dagsorden på Christiansborg. Jeg støtter det 100% og deler, der hvor jeg kan. Kh, Marianne


(grethe hvam) #26

Jeg er med på forslaget. Det er vigtigt at handle nu for at beskytte miljøet for liv på jorden.


(grethe hvam) #27

Jeg er utrolig forundret over at høre at Alternativet har stemt for indføring af 5G, når dette i følge troværdige forskere er en stor fare for miljø og folkesundhed. Men jeg håber ikke det er for sent at rette op på.


(Daniel Larsen ) #28

Husk nu også på at mange hjem har masser af Wi-Fi routere, som producerer langt højere stråling end det nye 5G netværk.

Jeg støtter klart forslaget om at forsigtig tilgang til implementeringen, men hvis I er bange for strålingen så start med at få slukket routerne derhjemme, i hvert fald om natten.


(Mads Bentzen) #29

Hvor er det fantastisk, at der endelig er fuldt fokus på dette enorme eksperiment med folkesundheden. TAK!
Jeg vil henlede alles opmærksomhed på, at Sundhedsstyrelsen blot bruger én eneste konsulent på området. Han har fået sin egen forskning del-finansieret af teleindustrien, og hans enorme kohorte-studie er voldsomt kritiseret for sit design.

Jeg sender her tre besvarelser af tidligere Sundhedsminister, Astrid Krag, som bekræfter at man kun bruger denne ene konsulent.
(David Wedege Petersen) #30

Folketingets medlemmer interesserer sig med rette for pesticider, kvælstof, CO2-udledninger og vandmiljø og går meget kritisk til regeringens forklaringer og rapporter. Ministre er blevet væltet. Regeringsrapporter er i tidernes løb blevet gennemheglet og kritiseret. Miljø er med rette politiseret. Ikke overladt blindt til et apparat.

Der er bare ingen som helst parlamentarisk kritik af radiobølger i miljøet, som vækker forskeres alvorligste bekymring. På trods af at miljøoplysninger også om radiobølger fordrejes med rene mørkelygtemetoder, så spiser Folketinget per tradition regeringsstyrelsernes forklaringer råt. Der er fuldkommen styr på det, virker holdningen til at være. Så hvorfor politisere.

Sådan er der ikke grund til at tænke. Området kalder på parlamentarisk kritik og kontrol her og nu. Som det her og nu foregår i det amerikanske senat, hvor Connecticuts senator Richard Blumenthal forsøger at riste regeringen.

Den danske stat køber sin grænseværdi af den privat bestaltede stiftelse ICNIRP. I dag sammenligner ICNIRP’s formand Eric van Rongen decideret 5G med en medicintest i en artikel i The Telegraph:

“It is not set up as a public health experiment but of course you can consider it as such. It will be necessary to gain more information about the exposure and any health problems that might come from an effect of that exposure,” however, he added, “this is not any different to monitoring prescription drugs that we rely on”.”

Det i tråd med, hvad 5G Appellens underskrivere siger: Det er et eksperiment med et helt ukendt udfald for sundhed og miljø.

Det er som om, at parlamentatikere tror, at hvis noget skal blive politisk, så skal det komme fra en mand som Eric van Rongen.

Men Rongen er ikke politiker. Ikke miljøjurist. Det har aldrig været hans job at definere politik, og det gør han heller ikke.

Det er politikernes opgave at politisere det, han siger.

For enhver politiker må det stå klart, at en medicinagtig test af noget som helst aldrig kan høre hjemme uden samtykke og uden mulighed for at undslippe. Som med 5G. Det er i strid med Nürnberg-kodekset.

Det er i strid med miljøret at undvige oplysning, debat, åbenhed og adgang til retsprøvelse.

Men alt det kan kun håndhæves, hvis den parlamentariske vilje slår igennem.

Og det er ikke nok, at se hvordan det går.

Eksperimentet, som telesektoren selv sammenligner med et racerløb, må ikke finde sted. Det er uetisk.


(Søren Frandsen) #31

5G er kun relevant for transmission af virkeligt store mængder data. De fleste kan klare sig med 4G. Man kan med fordel bruge 5G som en forbindelse til en WiFi router eller eget netværk. Der drages i debatten analogier til Røntgen, hvilket er helt misvisende. Ordet stråling synes at indgyde en i mange tilfælde meningsløs frygt. Skal man sige noget om mobilnettet var det nok en bedre idé at bruge pengene på at få dækket alle områder i Danmark med et rimeligt netværk, og så begrænse 5G nettet til de institutioner, som har et reelt behov for den hurtige dataoverførsel. Så kan man bruge tiden på at finde ud af, om kineserne virkelig kan hacke 5G netværket eller det også er falsk alarm.


(David Wedege Petersen) #32

Der er nogle - måske især teleindustrien - som gerne vil have, at det hedder andet end stråling, fordi ordet stråling i sig selv stimulerer en frygt.

Stråling er det helt rigtige ord.

Dels fordi strålingen slet ikke er frygtet nok. Det skal frygtes, som man bør frygte havet.

Dels fordi stråling er et helt korrekt begreb, som anvendes af regeringen selv.


(Søren Frandsen) #33

OK, 5G signalet er ligesom 4G o.s.v. naturligvis en form for stråling. Den adskiller sig ikke dramatisk

fra 4G signalet,fysisk set, så sikkerheds situationen ændres ikke synderligt ved at gå fra 4G til 5G.

Problemet er snarere, at man igen starter på en udvikling som marginaliserer udkantsområderne yderligere.

5G netværket kommer hvad enten Alternativet kan lide det eller ej ligesom andre tekniske

nyskabelser, som man kan mistro mere eller mindre for at have skadelige effekter.

Men det giver mening at bruge et hurtigere net, hvor det åbner for nye muligheder, uden at vi i Danmark

behøver ligger forrest og dermed skal slås med alle startproblemerne herunder studier af

risici.

Vi kan diskutere det længe, men jeg synes der er andre områder, som Alternativet skulle prioritere

højere. Områder, som allerede står højt på listen over mærkesager. Vi er et lille parti, og har ikke ressourcer til at

sprede os over for mange emner.


(David Wedege Petersen) #34

5G er mærkbart anderledes. De tætsiddende basestationer, som i første omgang skal komme til storbyerne, sender præcise millimeterbølger i mange retninger og med nye, uafprøvede modulationer. De gamle forskningsgennemgange, som vurderer sundhedsforskningen på området, har slet ikke vurderet studier, der omhandler disse signalegenskaber. Forskere bag 5G Appellen frygter det kolossalt. Inden der er frekvensauktion om 7 dage og staten hænger på en uopsigelig aftale i 15 år - så burde nogen hive ministeren i samråd for at spørge, hvad der kan siges om de nye signaler, hvor meget mere stråling, vi får, og hvad man kender af forskning.
Det er uhørt at haste sådan noget igennem. “Racerløbet”, som branchen selv kalder det.


(Anette Astrid Paulin) #35

Kan vi lære af historien?

Den første advarsel om, at den industrielle revolution førte til opvarmning af jorden, kom i 1938 fra den engelske forsker Guy Callendar. Der var ingen, der troede ham eller tog det alvorligt, hverken dengang eller lang tid efter.

Tænk, hvis det havde været anderledes. Tænk, hvis man allerede dengang havde sagt: ok, det er måske ikke så smart, måske skal vi prøve at finde måder at opnå nye teknologiske landvindinger, som ikke øger opvarmingen af jorden?

Den første advarsel om, at de nye, menneskeskabte kemiske stoffer havde skadelige virkninger på mennesker og dyr, kom allerede i 1962, da havbiologen Rachel Carson udgav bogen ”Det tavse forår”. Bogen handler først og fremmest om de nye pesticider, som på det tidspunkt blev anset for mirakelstoffer, opfinderen af DDT fik nobelprisen, og stoffet blev brugt massivt i mange år. Carsons bog var med til at inspirere til en miljøbevidsthed – men den førte ikke til et fald eller en regulering af fremkomsten af menneskeskabte kemikalier. Tværtimod er titusindvis af stoffer blevet opfundet og udbredt siden, mange af dem med en hormonforstyrrende virkning.

I starten af 1990’erne samledes en række forskere for at diskutere deres bekymring over de hormonforstyrrende stoffers udbredelse og konsekvensen for livet for både mennesker og dyr. I mellemtiden havde det nemlig vist sig, at en række af de menneskeskabte kemikalier var påvirkede hormonerne, mange af dem med en østrogenlignende virkning. Mødet resulterede i bogen ”Vores stjålne fremtid”, der udkom i 1996. Det er nu over 20 år siden, og der er desværre ikke sket ret meget siden, selvom advarslen i bogen var klokkeklar: vi er i gang med et kæmpe eksperiment, hvor vi spiller hasard med overlevelsen på jorden!

DDT var godt nok blevet forbudt i den vestlige verden, men det har vist sig at være et stof, der ikke bare lige forgår – det har en meget lang halveringstid – og i dag er det spredt over hele kloden: der er bl.a. fundet DDT i isbjørnene i Arktis. Det samme gælder en lang række af de andre svært nedbrydelige og meget skadelige stoffer som dioxiner og PCB’er – de er udbredt over hele kloden, og de har en meget lang halveringstid, vi snakker årtier og i nogle tilfælde århundreder.

Alle mennesker på jorden har i dag en lang række kemiske stoffer i sig fra fødslen. Vi får dem i os i fostertilstanden, hvor de gør mest skade, og skaderne har i visse tilfælde også vist sig at påvirke flere generationer, så vores børn og børnebørn vil blive skadet af de stoffer, som vi selv blev skadet af i fostertilstanden. Og så udsættes vi dagligt for dem livet igennem, de ophobes i kroppen og påvirker både vores egen og de kommende generationers sundhed.

Nogle af de sygdomme og lidelser, som er konsekvenser af vores udsættelse for disse hormonforstyrrende stoffer, er:

Kræft - alle former, men især kræft i hormonfølsomt væv og kræft hos børn, leukemi. Overvægt, diabetes, hjertekarsygdom, stofskiftesygdomme. Neurologiske sygdomme: ADHD, ASD, autisme, indlæringsproblemer, faldende intelligens, parkinsons, demens, depression. Hormonelle ubalancer og sygdomme: faldende sædkvalitet, fertilitetsproblemer både hos mænd og kvinder, misdannede kønsorganer, endometriose, PCOS, fibromer,for tidlig pubertet og for tidlig overgangsalder.

Og så er der skaderne på dyrelivet: faldende forplantningsevne, tvekønnede hanner med misdannet penis, misdannede æg og unger, faldende bestande blandt mange arter, ikke mindst bierne – og meget mere.

Der er begyndende erkendelser af problemerne og tiltag i gang for at gøre noget ved dem, bl.a. i EU, og det er jo fint nok, men tænk hvis de ansvarlige allerede havde handlet i 90’erne – eller endnu bedre i 60’erne? Tænk, hvis der allerede dengang var blevet indført skrappe krav til nye og gamle stoffer, krav som bl.a. omfattede uvildig forskning i stofferne, så industrien ikke selv kunne sige: det er skam helt ugiftigt det her, - Monsanto sagde f.eks. at glyphosat var så ugiftigt som vand! - og så var det bevis nok.

Nu står vi så overfor at skulle være ufrivillige deltagere i endnu et storstilet eksperiment: massiv udsættelse for stråling med udrulning af det globale netværk 5G.

Forskningen har allerede vist, at stråling giver følgende sygdomme og lidelser:

Kræft, hjertekarsygdom, cognitive problemer som indlæringsproblemer, hukommelsesproblemer, neurologiske problemer, overvægt, diabetes, skader på DNA og celler, ændringer i hormonbalancen, påvirkning af testikler og æggestokke med faldende hormonproduktion til følge, faldende sædkvalitet, ufrivillige aborter og faldende fertilitet. I de sidste 60 år er fertiliteten i den vestlige verden halveret, en udvikling der vil blive accelereret med udrulningen af 5G.

Og igen også skader på dyrelivet, ikke mindst insekter og bier. Og her er der ikke mulighed for, at du skaber et fristed for bier og andre dyr i din have – 5G vil være overalt, globalt – der er ingen steder, hvor de – eller vi – kan flygte hen.

Over 200 eksperter fordelt over hele jorden advarer mod 5G – vil vi lytte denne gang?

Vil vi vælge at først få undersøgt 5G ordentligt af uvildige eksperter, eller vil vi endnu engang stole på industriens udsagn om, at det er helt uskadeligt?

Kan vi lære af historien - vil vi vælge denne gang at være forsigtige og lade tvivlen komme vores overlevelse til gode – inden det er for sent?

(Denne artikel ligger også på min fb-side (Anette Paulin), hvorfra man kan dele den, hvis man har lyst. Jeg håber, det er ok, at jeg også lægger den ind her i debatten!)

Udvalgte kilder:
Rachel Carson: Det tavse forår
Theo Colborn et al: Vores stjålne fremtid
Phillip Grandjean et al: Kemi på hjernen
INTRODUCTION TO ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS (EDCs), Endocrine Org: https://www.endocrine.org/-/media/endosociety/files/advocacy-and-outreach/important-documents/introduction-to-endocrine-disrupting-chemicals.pdf?la=en
Martin L. Pall, PhD, Professor Emeritus : 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them
https://europaem.eu/attachments/article/131/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf


(Line Aaen) #36

Tusind tak, Fiona.
Pyha, der er godt nok meget læsestof. Det kommer til at tage noget tid at sætte sig ind i det. Hvad tænker du om det, og hvad er dit korte svar til spørgsmålet om 5G?
Burde man være forsigtige med at implementere 5G, indtil man ved, at det ikke er skadeligt?
Er det muligt at vi kan klare os med 4G - og slet ikke behøver 5G?

Kh. Line


(Fiona Andersen) #37

Kære Line,
Mit korte svar er at det helt klart er bedst for mennesker, natur og miljø at droppe 5G. Jeg kan godt forstå at du synes der er meget læsestof.
Jeg har fundet denne artikel, som overskueligt og veldokumenteret beskriver ca. 250 forskeres opfattelse af 5G: https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/verdenstoppen-af-forskning-advarer-stop-salget-af-5g-licenser. (4,5 sider artikel og 4 sider med links til forskning m.v.)
Min holdning er at sundhed for mennesker, dyr og planter er vigtigere end førerløse biler, som forudsætter 5G. Dem kan vi efter min mening godt undvære, mod til gengæld at holde os sunde og raske og have noget natur der er til at færdes i. Med hensyn til hurtigt internet, er det bedste fibernet i kablede forbindelser, når det kan lade sig gøre, dvs på alle stationære enheder og skriveborde. Det er hurtigt, stabilt, og mere sikkert både i forhold til IT-sikkerhed og ift sundhed.

Kh Fiona


(Line Aaen) #38

Kære Fiona,
Tak for din besked og linket, som jeg vil kigge på. Jeg er enig med dig i at det ville være forfærdeligt, hvis vi ikke kunne opholde os i naturen, eller nærmest nogen steder overhovedet. Jeg er selv meget opmærksom på ‘stråling’ fra mobil og bærbar.

Så dette er bestemt vigtigt.

Tak for din mail,

Vi skrives ved :slight_smile:

Kh Line


(Claus Birger Henriksen) #39

Kære Rene Gade,
Dit svar til Zenia d. 27. februar er yderst skuffende. Hvordan kan forligskredsen neglichere en advarsel fra 250 internationale og uafhængige forskere. Hvem er det i forligskredsen (og i Alternativet), der har en bedre viden?
Som indehaver af en webshop, der har solgt produkter, som kunne hjælpe personer med EHS (Eletro Hyper Sensitivity) og ikke mindst som samboer med en person med MS og som i visse situationer tydeligt mærker effekten af mobilstråling, finder jeg det nærmest arrogant, når et parti, der kalder sig alternativt, ikke er villigt til at kræve en mere tilbudsgående undersøgelse af effekten af 5G.
I denne debat er givet links til nødvendig dokumentation og jeg skal gerne bidrage med link til Dr.Magda Havas, en canadisk forsker, som her beskæftiget sig med problematikken i mange år: https://magdahavas.com.


(David Wedege Petersen) #40

Jeg har skrevet en lang og tidskrævende artikel.

Jeg hæftede mig ved, at de eneste grundige stykker uafhængig og professionel journalistik, der undersøger forskningsområdet til bunds, kommer frem til, at intet er spor sikkert ved 5G. Slet ikke så sikkert, som den danske offentlighed er givet indtryk af. Trygheden er falsk.

De omtalte artikler har været lavet af amerikanske The Nation og det europæiske bureau Investigate Europe.

Den konklusion satte jeg mig for at dokumentere ved at perspektivere den internationale historie til Danmark og ved at perspektivere den danske historie til verden. Jeg håber, at relevante aktører i Danmark vil læse min tidskrævende artikel. For tid - det kræver dette enormt komplicerede emne, som vedrører os alle og som er enormt journalistisk underbelyst.

Det er lykkedes andre medier at undgå den diskussion, som 5G-bekymringen baserer sig på. Jeg har skrevet artiklen for at kvalificere en åben og undersøgende debat.

https://pov.international/hvad-er-vi-bange-for-5g/