Udvikling af konkrete politiske forslag


Emne Svar Aktivitet
Sundt arbejdsmiljø forebygger tidlig pensionering 5 14. Maj, 2019
Formindsk co2 udslippet - arbejd hjemmefra 4 6. Maj, 2019
Udfasning af fossile brændsler i landbruget 12 1. Maj, 2019
Kræv 5G stoppet: Adoptér en verdensomfattende forskerappel 71 22. April, 2019
Hensigtsmæssig –og human- rygepolitik 3 16. April, 2019
Strammere betingelser for partistøtte 9 3. April, 2019
Barselsfond for selvstændige 13 13. Februar, 2019
Ny tværgående familievejleder 6 2. Februar, 2019
Fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret 33 2. Februar, 2019
Klar positionering af Alternativets holdning til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning mv., der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede 46 2. December, 2018
Lige forhold for religion 4 27. November, 2018
Vi skal have fremtidens pengesystem på den politiske dagsorden i Danmark 33 4. August, 2018
Fokus på Cykeltyverier 3 31. Juli, 2018
Oprettelse af et forskningscenter for komplementær behandling 3 23. April, 2018
Sprogstrategi - Økonomisk opprioritering af ikke-engelske fremmedsprog & afskaffelse af dimensionering på samme 56 24. Marts, 2018
Oprettelse af kommunale iværksætterhuse 8 22. Marts, 2018
Nedsættelse af råd for vurdering af inhabilitet for politikere med interessekonflikt imellem politisk- og erhvervsmæssigt arbejde 7 5. Marts, 2018
Afvisning af forslag omkring køb af F-35 kampfly for 66,1 mia 10 5. Marts, 2018
E-learning i folkeskolen 5 24. Februar, 2018
Bedre barsel og genindførsel af børnepasningsorloven 23 18. Februar, 2018
Flere ressourcer til daginstitutionerne – og frihed til at anvende dem efter lokal, faglig vurdering 4 17. Februar, 2018
Plads til refleksiv efteruddannelse 3 9. Februar, 2018
Etablering af børneinstitutionsmiljølov 4 9. Februar, 2018
Skærmfrie eksperimentalzoner 3 9. Februar, 2018
Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter 6 9. Februar, 2018
Giv de hjemløse gratis adgang til offentlige toiletter 4 6. Februar, 2018
Fritagelse for jordbeskatning af §3-arealer 9 25. Januar, 2018
Fair skat - Alle der vil handle med det offentlige skal betale skat af hele deres fortjeneste 12 20. Januar, 2018
Skærmfrie eksperimentalzoner 12 8. Januar, 2018
Forslag til ændring af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Princippet om 'gennemsigtighed' 15 6. Januar, 2018