Huslejehenstand for selvstændige

Forslagets tekst

Stk. 1.Lejere i erhvervslejemål har efter skriftlig anmodning krav på henstand med leje der forfalder i perioden [1. april - 1. juni 2020]. Den samlede leje der er ydet henstand med fordeles og betales i lige store dele over en tolv måneders periode, der starter fra den første lejeopkrævning efter den [1.juni 2020], medmindre lejer og udlejer aftaler andre betalingsvilkår.

Stk. 2.
Udlejere af erhvervslejemål der er forpligtet til at give henstand med leje efter stk. 1, har efter skriftlig anmodning tilsvarende krav på henstand med afdrag og rentebetaling på lån der er direkte tilknyttet det pågældende lejemål. De samlede afdrag og rentebetalinger der er ydet henstand med fordeles og betales i lige store dele over en tolv måneders periode, der starter fra første termin efter [1.juni 2020], medmindre der aftales andet med kreditor.

Forslaget er i realiteten et krav på en kassekredit - hvor det i sidste ende må formodes, at den kontracykliske kapitalbuffer kan komme i spil og blive anvendt.

Udfordring forslaget skal løse

Forslaget skal hjælpe de selvstændige der risikerer opsigelse af lejemål på grund af manglende indtægter grundet corona. Forslaget giver ret til henstand med lejebetaling.

Potentielle ulemper ved forslaget

Flere peger på, at det blot er en udskydelse af problemet og den tabte omsætning ikke kommmer igen. Det er fuldstændig rigtigt, men det vil dog hjælpe den frisør der risikerer opsigelse, fordi der ikke kan betales leje.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslaget er stillet og revideret i facebookgruppe for soloselvstændige og derefter i facebookgruppe hos Alternativet.

Hvem har været inddraget

Nej -

Forslagsstillere

  1. Jan Kristoffersen
  2. Christine Madsen
  3. Marianne Hammelboe

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs

3 Likes

Tror ikke husleje dybest set er det største problem for firmaer lige nu, endnu mindre selvstændige.

Driver selv firma hjemmefra … ville selvfølgelig være fint hvis jeg kan få lov et ekstra år på min afdragsfrihed på huset eller noget, men det er langt min mindste bekymring.

Mulighed for et lån med garanti fra staten er langt mere interessant, er stadig ved at undersøge hvordan jeg er stillet i den sammenhæng, der var jo noget snak om at den slags er muligt sidst forrige uge, men jeg har ikke helt haft tid til at hitte hoved og hale i det endnu.

1 Like

En anden tanke der lige slog mig, kunne man ikke lave noget lignende med strømregningen?

Det ville faktisk gøre en forskel for mig som selvstændig. Indtil videre er jeg dog ikke sønderligt ramt af det her Corona virus hysteri, men det kan jo komme.

1 Like

Glimrende forslag, som fortjener hurtig opbakning!

1 Like

For de selvstændige / freelancere / musikere og alle andre, der bor i almene boliger er der mulighed for at benytte beboerdemokratiet.

Organisationsbestyrelsen for en almen boligorganisation kan beslutte mulighed for henstand med husleje for både beboere og erhvervslejere.

Dette har de almene boligorganisationer, som administreres af KAB besluttet - det omfatter p.t. ca. 68.000 lejemål.

Muligvis er der også andre almene boligorganisationer, der vil give henstand. Hvis ikke, så er der idé for beboerne i at foreslå det til deres valgte repræsentanter i beboerdemokratiet.

Hvis en boligorganisation yder henstand med huslejen, så giver det en risiko for huslejetab. Men omvendt set, så er der meget store udgifter ved udsættelser af beboere, der ikke kan betale. Så hellere undgå det.

Jeg har beskrevet det her:
https://dialog.alternativet.dk/t/almenboligpolitik-og-beboerdemokrati-mulighed-for-henstand-med-husleje-som-folge-af-corona-krise/12143?u=christine

I de almene boliger er der ingen, der skal tjene på vores bolig. Vi ejer os selv. Vi kan selv bestemme henstand med husleje via vores beboerdemokrati. Men vi er trods alt kun ca. 20% af boligerne i Danmark.

Der er stadig mange andre, der er i knibe - så forslaget her er stadig vigtigt.