Almenboligpolitik og beboerdemokrati: Mulighed for henstand med husleje som følge af corona-krise

Har du problemer med at betale din husleje som følge af corona-krisen?

Hvis du er beboer eller erhvervslejer i et lejemål administreret af KAB, så har du mulighed for henstand.
KAB administrerer ca. 68.000 almene boliger i København og omegn.

Sådan finder du ud af,. om dit lejemål er administreret af KAB:

KAB opkræver f.eks. husleje for de enkelte boligorganisationer - så se på din husleje-kvittering / opkrævning via netbank om du er omfattet.
Eller se, om din boligorganisation er en af dem på listerne her:
https://www.kab-bolig.dk/om-kab/kab-faellesskabet/selskaber-i-kab-faellesskabet

Beboerdemokratiet i en almen boligorganisation kan beslutte muligheden som henstand med huslejen:

De almene boligers styrke er, at der ikke er nogen, der skal tjene penge på vores boliger. Vi ejer os selv - så muligheden for henstand, det er noget vi selv beslutter!

Det er beboerdemokratiet, der har vedtaget muligheden for henstand - i dette tilfælde de beboervalgte organisationsbestyrelser for hver af de enkelte boligorganisationer administreret af KAB. Vi har besluttet at tage risikoen for huslejetab for at kunne hjælpe beboere og erhvervslejere der er ramt økonomisk af corona-krisen

KAB er kun administratorer. Hvis du er utilfreds med vilkårene for henstanden, så kontakt din organisationsbestyrelse.

Hvis du bor i en almen boligorganisation, der IKKE er administreret af KAB

Det er muligt, at også din boligorganisation giver henstand som følge af corona-krisen. Spørg jeres administrator - dvs. den, der opkræver husleje.

Hvis der ikke er mulighed for henstand med husleje som følge af coronakrisen - så kontakt beboerdemokratiet. Hvis du ikke kender medlemmerne af organisationsbestyrelsen, så spørg afdelingsbestyrelsen.

Information for beboere i KAB-administrerede boliger og erhvervslejemål

KAB skriver sådan om mulighed for henstand med huslejen:

Som følge af coronavirus-krisen er der fare for,

at nogle beboere / at nogle erhvervslejere

kommer i en situation, hvor de ikke kan betale deres husleje. Derfor har KAB, sammen med de enkelte boligorganisationer, taget initiativer for at hjælpe.

For at hjælpe dig, hvis du kommer i sådan en situation, tilbydes en afdragsordning. Der er mulighed for at kontakte KAB på telefon 33 63 10 00, hvor man vil blive stillet om til en medarbejder i Restanceteamet.

Digital henvendelse er ligeledes en mulighed til restance@kab-bolig.dk med oplysning om telefonnummer. Så ringer vi tilbage, så snart det er muligt.

For beboere i KAB findes informationen her::
https://www.kab-bolig.dk/hjaelp-og-kontakt/kab-lukker-for-personlige-henvendelser-og-saenker-til-basal-drift#2304

For erhvervslejere i KAB findes informationen her:
https://www.kab-bolig.dk/hjaelp-og-kontakt/kab-lukker-for-personlige-henvendelser-og-saenker-til-basal-drift#2306

Generelt information om de almene boliger - citeret fra https://bl.dk/

Fællesskab

Vi er sammen over 500 boligorganisationer, der huser 1 million danskere. Den blandede by er en styrke for alle. Tænk på alternativet.

Finansiering

Ingen skal tjene på beboernes husleje. Beboerne sparer selv op og betaler for udvikling. Bæredygtig økonomi for fællesskabet og for den enkelte. Det kan ingen andre vist levere.

Forening

Vi er stolte over vores foreningsdemokrati. Alle kan tage del i det lokale demokrati i deres afdeling. Det er en grundsten i velfærdsssamfundet - og vi synes også, at det er en del af fremtidens.

Hilsen Christine

1 Like