Fleksjob ordning

Forslagets tekst

Pension bør ikke medregnes i lønnen så den bliver modregnet ydelsen fra det offentlige.

Udfordring forslaget skal løse

Fleksjob ydelsen og pension.

Potentielle ulemper ved forslaget

ingen ulemper. blot lige vilkår på arbejdsmarket.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Jeg har selv fleksjob. og har været nød til at sige nej tak til pension fra min arbejdsgiver, da det betyder en lønnedgang. Jeg har forsøgt at få kontakt til partiet.

Hvem har været inddraget

Ja LASF, men de siger at de ikke kan gøre noget.

Forslagsstillere

  1. Keld Zen Salinkas

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

2 Synes om

Jeg er 100% enig!
Det er himmelråbende, at den nuværende fleksjobordning siden reformen er blevet SÅ ringe for fleksjobber.
Førhen fik man pension af det fulde beløb. Nu får man kun pension af arbejdsgivers lønandel, som dækker det aktuelle antal arbejdstimer, hvilket under den nuværende reform kan være meget få timer/kroner.

Derfor er det himmelråbende, at man så også skal straffes ved at pensionsandelen indberegnes i det beløb, som skal modregnes den supplerende ydelse.
Dette skal ændres! - hellere i dag end i morgen!

Jeg er meget gerne medstiller.

3 Synes om

Kære Keld Zen Salinkas
Kort og godt: “Jeg er 100% enig” … og også enig med Martin E. Ejby, der supplerer med at anføre urimeligheden i, at pension nu kun beregnes af arbejdsgiver-løndelen, hvilket jo ikke mindst for det tiltagende antal såkaldt “mini-fleksjobbere”, der ofte har et meget lavt timetal, betyder en aldeles betragtelig nedgang i pensionen, efter den skammelige førtids- og fleksjobreform i 2013 :-/
Kh Gitte

4 Synes om

Også jeg er helt enig: Der er en indlysende uretfærdighed - HVIS lovgivningen ikke er blevet ændret siden du skrev forslaget.

Du har brug for 9 medstillere, Keld.

Hvis dette stadig er et problem, så vil jeg gerne være medstiller.

Jeg kan dog ikke på AlleOs finde muligheden for at være medstiller, og spekulerer på, om dit forslag er korrekt registreret?

Keld: Vil du kontakte Landssekretariatet og spørge, hvad du praktisk skal gøre på AlleOS, så der åbnes for muligheden for at du får medstillere?

@Keld Zen Salinkas: Du bør ændre status til “Søger medstillere”. Før du gør det, kommer forslaget ikke videre…

Jeg er meget enig i at det er helt galt, at modregne pensionen i flexydelsen. Og endnu mere urimeligt at mange mister meget af deres pensionsindbetalingen. Jeg håber ,at dette forslag kommer videre. Det ser ud til, at dialogen om dette forslag er ebbet lidt ud. Jeg håber, at vi kan få gang i den igen.

3 Synes om

Jeg stemmer i med dig Jørgen!
Det lyder som om, at det er vigtigt at få ændret på.
Hilsen Nanna