Afskaffelse af overarbejde

Forslagets tekst

afskaf overarbejde og suppler den mangelnde arbejdeskraft ved at investere I stat-vikarbureauer.
hvis et firma har mere end X timer vikar arbejde igennemsnit om ugen så skal de ansætte flere arbejder før de kan bruge vikar servicen igen.

lønnen for vikaren vil blive splittet op mellem stat og arbejdesgiver. håbet er at dette vil give arbejdesgiver og vikaren god mulighed for blive trygge ved hinanden.

afskaffelsen af overarbejde vil sikkere den ansatte et stabilt skema så der frit kan planlægges i sit frie skema til alt det der gør at vores krop og sind holdes i god stand.

Udfordring forslaget skal løse

stress, arbejdesløshed og problemer med socialle begivenheder som der kræver flere personer.(fx sport)

Potentielle ulemper ved forslaget

der vil være en lærings process på de specialliseret arbejdespladser og desuden så vil der måske ikke være nok vikare til at ufylde arbejdet.

I dette tilfælde skal overarbejde ikke afskaffes

Hvordan forslaget er udarbejdet

Jeg har observeret en tendens hvor folk er gået fra at dyrke hold spot I deres ungdom til at dyrke mere individual sport i deres voksen år

Jeg tænker at dette er blandt andet grundet et arbejdes skema som til tider kan være uforudsigeligt og derfor kan overlappe fritids skemaet, dette kan før til svigt af ens venner og familie.

Hvem har været inddraget

Jeg har kun snakket med min famile og venner om dette forslag

Forslagsstillere

  1. Bjarke Thomas Rugsted

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs