Hensigtsmæssig –og human- rygepolitik

Forslagets tekst

Tobakspolitiken synes at blive et vigtigt punkt i den kommende valgkamp. Derfor er det med bekymring, jeg ser at Alternativets rygepolik, synes at være en tilslutning til det igangværende prisforhøjelses-kapløb.

Jeg vil her påpege to forhold, som bør iagtages:
At tobaksrygere typisk har lav indkomst
At nikotinen har en tilvænnings-effekt, der er på højde med de ulovlige “hårde stoffer”.

På denne baggrund kan det ikke undre at mange rygere er i tvangssituation, som de ikke –uden videre- kan komme ud af. Det uanset prisen for en pakke ciagaretter. At forhøje prisen vil kun forværre deres problemer.

Det er altså et problem som ikke har nogen nem løsning, der kan bruges i en valgkamp. Synes alligevel at vi i Alternativet, bør byde på et alternativ til denne syndebukning af rygerne. Præcis hvad -kan vi diskutere.

Imødeser en frugtbar debat!

Udfordring forslaget skal løse

Selve dette prisforhøjelses-kapløb mangler et alternativ

Potentielle ulemper ved forslaget

Det er langt lettere at syndebukke end at finde en nuanceret løsning

Hvordan forslaget er udarbejdet

Indtil videre kun mig selv

Forslagsstillere

  1. Hans Schjørmann

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

1 Synes om

Mange kommuner tilbyder rygestop kurser ganske gratis, og jeg mener at en høj pris er forebyggende. Rygning er årsag til mange sygdomme som især KOL er hastigt stigende det er en forfærdelig sygdom som de fleste dør af, en ret ubehagelig død har set og været i det, på nærmeste hold. Rygning skal være for dyrt til at starte på det! og så kan vi tale om at de som er afhængige kan få hjælp til at blive af med deres afhængighed.

1 Synes om

Jeg er enig med Susan her.
Rygning er så afsindigt skadeligt for vores folkesundhed, så jeg mener man bør have gratis afvænningstilbud og en høj pris på cigaretter. Desuden kunne man overveje at gøre som i New Zealand og forbyde branding på pakkerne. Og lige til højrebenet ligger at fjerne udstillingen af cigaretter i butikker og kiosker, som nogle COOP forretninger gjorde. Det virker alt sammen.

Det er så bydende vigtigt at vi får gjort noget ved rygning. Det er den største trussel mod den danske folkesundhed og det faktum at flere unge er begyndt at ryge er helt forrykt.

Det rammer socialt skævt, men det må man kompensere på andre måder. Man kunne fx lave tilskud så sportsaktiviteter var gratis for lavindkomst grupper eller forhøjelse bundfradraget indtil borgerløn kan blive en mulighed.

Det eneste humane i den her sammenhæng er at forhindre folk i at ryge. Jeg forsker i øjensygdomme og arbejder med et register studium lige nu. Med hensyn til alders-relateret macula degeneration og mavesår, som det handler om, er rygning 10 gange vigtigere end andre risikofaktorer (fraset gener). Dertil kommer cancer, KOL, hjertekarsygdomme og demens. Der er altid en anakdote og en kvik ryger hist og her. Men tænk, hvor meget sundere og kvikkere de kunne have været uden.

En ryger er ikke en syndebuk i mine øjne. Det er virkeligt svært at stoppe og det kræver mange forsøg. Det skal der vre råd til at imødegå, men DK har nogle af de billigste cigaretter i EU og en stigning af unge rygere. Det kan simpelthen ikke være rigtigt.

Kan godt se den sociale ulighed i tobaksbeskatningen… men må nok lige tygge på den med skattelettelse. Men der er for mig at se et problem i at på institutioner bliver rygere socialt isolerede. Jeg mener at e-cigaretter kan være en løsning på dette, alt andet lige vil dette også være mindre farligt end passiv rygning for medarbejdere og andre, så gerne støtte af forskning i dette for at løse sociale problemer i forhold til kæderygere, der bor med andre. Disse mennesker er i forvejen ofte nogen af samfundets hårdest ramte (også psykisk ofte), synes det er synd, at den eneste løsning man kan tilbyde dem er: stop med at ryge (ofte ikke en mulighed de har psykisk overskud til) eller vær altid isoleret på dit værelse. Og heller ikke fair for andre beboere og medarbejdere, for en kæderyger vil altid kunne lugtes langt væk, selv om døre holdes lukkede. E-cigaretter har ikke den samme blivende kvalmende dunst og de parfumestoffer, der er i, kan vel holdes nede på et niveau, som kan tolereres af de fleste. Virkelig synd den mulighed ikke kan udnyttes bedre, så folk kan komme hinanden ved uden at der opstår så mange konflikter og gener omkring tobaksrygning. For øvrigt kan e-cigaretter også være en mere overkommelig måde at nedtrappe nikotionforbrug på end kold tyrker eller nikotintyggegummi (som har højt nikotinindhold og ikke kan fortyndes) fordi oplevelsen er lidt tættere på rygning og fordi nikotinindholdet kan justeres bedre.
For mig at se er de unges rygevaner måske et symptom på, at de ikke har så meget rum til at skeje ud på den gode måde som tidligere i en overreguleret hverdag, så bliver det med cigaretter i stedet. De skal have lov at prøve det dybe vand af, forhåbentlig uden at blive narkomaner eller alkoholikere, så lad os give de unge lov til at fylde lidt mere på deres egne præmisser måske?? Dette er en totalt uvidenskabelig teori;) Gad vide hvad folk der forsker i de unges vaner og leveforhold siger? Skal vi have tobak til folk under 21 forbudt? Eller vil de unge så bare drikke hjernen ud i stedet? Eller gå ned med depression? Fri information, sund fornuft uden hysteri og en mere logisk lov om forbudte stoffer vil nok hjælpe unge til at træffe bedre valg.