Informationbank

Forslagets tekst

Alle borgere og virksomheder skal have en konto i en informationsbank.

Vi opretter informationsbanker, hvor alle vores data opbevares, og der er fuld kontrol og gennemsigtighed, efter et veldefineret regelsæt.

Som bruger, skal der kun være en konto, til alle data. Man skal kunne se alle tilgængelige data, hvem der har læst dem, hvornår, og præcis hvad det er blevet brugt til. (Lidt ligesom transaktioner på en bankkonto. Dog med væsentligt bedre værktøjer for overblik. )

Selskaber ejet af udenlandste virksomheder (uden for EU) er ikke juridisk sikre opbevaringssteder, for borgernes data.
Man kunne derfor oprette informationsbanker som selskaber, hvor staten ejer mindst 51% og virksomheder resten. Banken skal så hvile i sig selv.

Statens rolle skulle være at garanterer, at alle forhold behandles efter et veldefineret regelsæt, mens virksomhederne står for alt anden, inkl. det praktiske ved driften.
Incitamentet for virksomhederne, er at de har teknisk hurtig adgang, til at sammenfatte og bruge de data, de har tilladelse til.

Google, Facebook, Amazon, Apple mfl. Kunne være gode partnere.

Der skal lovgives om hvem der ejer data, og hvilke regler der skal gælde for informationsbanker. Herunder hvordan de må benyttes af efterretningstjeneser, myndigheder og private aktører.

Perspektivet i dette er, at vi som borgere og virksomheder, kan lukke op (eller af) for alle de spændende muligheder, den digitale overvågning giver os, uden at skulle indtænke komplicerede og bøvlede procedurer.

Der er desværre ikke plads til detaljerne i forslaget her.

Udfordring forslaget skal løse

Data er vores egne. Men der opsamles umådelige mængder af informationer om os. Det kan misbruges, men rummer også et enormt potentiale til gavn for os.

Manglende tillid, til den der opbevarer og bruger vores data, er den største forhindring.

Potentielle ulemper ved forslaget

Som udgangspunkt må man i mange tilfælde antage samtykke, i data, der opsamles af private virksomheder, for at have tilstrækkeligt incitament for virksomhederne til at deltage.
Dette kan blive en udfordring for mindre IT stærke borgere.

Der er en fare for at nogle lovgivere, kunne have ideologisk interesse i at markedsgørere vores data, ved at tillade at sammenkæde værdien af information med penge, således at der kan handles med bankens data. Det sker i stort omfang dag. Information bør ikke være en omsættelig “valuta”
Sammensat (aggregeret) ikke personlig information, bør være tilgængelig for alle.

Hvis man mister kontrollen og udenlandske efterretningstjenester eller andre aktører infiltrerer banken, er man meget sårbar.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Tanken er udsprunget i en intern diskussion om offentlige IT projekter, og om forslag til en IT politik for Alternativet.

Hvem har været inddraget

informationsbanker findes ikke endnu. Denne diskussionen er fortrinsvis mellem IT folk.
Kom gerne med alle mulige andre input til dette forslag

Forslagsstillere

  1. Simon Rigét

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

Dette forslag er annulleret.