Investeringer i kollektiv trafik både i DK og EU

Forslagets tekst

Jeg mener, at tiden er til nytænkning i forhold til transport mellem EU lande. Flytrafikken i Europa og resten af verden er aldrig set højere, og det mener jeg at vi skal arbejde mod at sætte en stopper for i fremtiden. Både for at sikre klodens fremtid, men også for at gøre det mere praktisk at tage toget på en storbyferie til Paris, Amsterdam eller Berlin, som vil rette sig mod de borgere der er tilbøjelige til at vælge at tage eks. Ryanair eller bilen fremfor Deutsche Bahn. Dette kræver for det første en investering i kollektiv trafik her i landet, samtidig med at sætte det på den europæiske dagsorden. En sektion i dagens Informations som pointerer problemet:

Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi hos Alternativet ville promoverer denne artikel og appellere til at tage hånd om problemstillingen, hvis vi får nøglerne til statsministeriet efter næste folketingsvalg. I artiklen bliver problemstillingen omkring DSB også nævnt, hvilket selvfølgelig er en af grundene til at vi kører mindre i tog end hidtil. Derfor vil jeg mene, at det primære fokus skal ligge på at få ryddet op i alt det rod som foregår og fokusere på en bæredygtig, grøn og nytænkende strategi, for at få DSB tilbage på sporet med bl.a. lyntoge og kortere rejsetider mellem landets store byer, så vi ikke er tilbøjelige til at anvende andre ikke statsstøttede virksomheder og dermed sætte en stopper for vækst i den offentlige sektor. Jeg håber på at få opbakning om forslaget.

Med venlig hilsen

Andreas Kingbo

Udfordring forslaget skal løse

Flybranchens høje CO2 udslip og flytrafikken primært mellem de europæiske lande.

Potentielle ulemper ved forslaget

Finansiering vil være muliggjort ved at gå på kompromis med andre ting. I forhold til en europæisk aftale, vil det kræve en samlet nytænkning af det europæiske trafiksystem.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Min umiddelbare reaktion på, at læse den refererede artikel og en bekymring for den øgede efterspørgsel på flyrejser, som vil have en meget negativ påvirkning på jordens miljø.

Hvem har været inddraget

Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne diskutere forslaget med fagfolk, som har viden indenfor feltet. Jeg må inderligt erkende, at jeg ikke har den store indsigt i håndtering af sådanne problemstillinger.

Forslagsstillere

  1. Andreas Lisborg Kingbo

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

4 Synes om

Jeg er enig i at der er et behov for mere attraktive togforbindelser fra Danmark og ud i Europa. En af mulighederne er ordentlige nattog. Dette kører der pt en underskriftsindsamling om her (som jeg kan anbefale at underskrive): Petition · Sats på nattog i Nordeuropa! · Change.org
Underskrifterne vil blive overleveret til Folketingets Transportudvalg på deres møde d. 22 november 2018: https://www.ft.dk/samling/20181/udvda/TRU/1524612/index.htm

Angående DSB: Jeg synes det er mindre vigtigt hvem der kører togene ud i Europa - det kunne lige så vel være Arriva/DB eller SJ. Det vigtigste er at staten giver nogle rammer (banekapacitet og tilskud) som forskellige operatører så kunne byde ind på.

Og så tror jeg det er vigtigt at se den nationale kollektive transport og den internationale togtransport som separate problemstillinger, som ikke nødvendigvis skal løses sammen.

1 Synes om

Hej Andreas!

Jeg har desværre først set dit forslag nu! Men jeg er meget enig med dig i, at der skal gøres noget. Jeg har i årtier interesseret mig for den kollektive trafik - var i 70’erne leder af Dansk Fællesrejseforening, som sendte campistfamilier med sovebusser til campingpladser i Sydeuropa. Foreningens formål var at lære campister, at man kunne holde en endnu bedre campingferie med børnene uden bilen.

For at gøre det så miljøvenligt som muligt, forhandlede jeg dengang med DSB om at koble vogne på Italiensekspressen til vores medlemmer, men der var så mange administrative forhindringer - og det ville også blive tre-fire gange dyrere - at vi måtte fortsætte med busserne.

Men det er endnu vigtigere i dag at få den skinnebårne trafik i fokus. Og der synes jeg, at Alternativet har en oplagt rolle at spille. Og det bør begynde med nogle analyser::

  1. Hvorfor er togtrafik i Europa så meget dyrere end vejtrafik? Det kørende materiel kan ikke være dyrere end busser. Det kan næppe heller være udgifterne til det udførende personale. Er det skinnerne (Banedanmark)? Eller er det en gennem generationer fastfrosset administrationsstruktur, der aldrig har følt behov for rationalisering? Eller er der hindringer (fx lovgivningsmæssige), der fordyrer banetrafikken?

  2. Hvorfor er togtrafikken forblevet så forholdsvist monopoliseret i forhold til vej- og lufttrafik? Siden 50’erne har der været chartertrafik med både busser og fly. Hvorfor har ingen rejsebureauer været i stand til eller haft lyst til at chartre tog til rejser gennem Europa (den form, der kaldes ‘pendulkørsel med lukkede døre’, altså uden optagelse eller afsætning af passagerer mellem fx Padborg og Verona)? I praksis som et godstog, blot med passagerer og med vogne, som rejsearrangøren selv har indrettet med fx sove- og spisefaciliteter.

Samtidigt med dette synes jeg, at vi i Alternativet bør arbejde politisk på at styrke den skinnebårne trafik, fx:

  1. Øge afgifterne på benzin og diesel, så priserne kommer op på samme niveau som i vore nabolande og øremærke provenuet det at billiggøre den kollektive trafik. Det vil især ramme folk, der bor uden for de større byer, og derfor bør det også være den del af den kollektive trafik, der styrkes.

  2. Kattegatforbindelsen. Hvis den virkelig skal realiseres, synes jeg, at Alternativet skal indtage den position, at det skal være en ren baneforbindelse med biltog hvert 5.-10. minut (+ øvrig togtrafik). Det er det stik modsatte af regeringens forslag, men dette vil både være langt billigere og langt mere miljørigtigt. Det kan gøres ganske smart - her i ganske grove træk: I forenden af toget holder lokomotivet + en eller flere vogne med opholdsrum, toiletter, kiosk m.v. Bilerne kører op i bagenden af togstammen, og når toget er fyldt, kobles tilsvarende vogne og et lokomotiv på bagenden, og så kører toget. Og da er den næste togstamme allerede i gang med at blive fyldt. I hele togstammens længde er der en overdækket passagergang. Biltogsvognene skal jo kun køre på denne strækning og kan derfor være specialdesignede og fx være både bredere og højere end standardvogne.

  • Det ville være dejligt, hvis Alternativet kunne rykke noget ved folks - og politikeres - opgivenhed over for tog. Og specielt her op til valget tror jeg, at mange godt vil kunne se, at her er et oplagt potentiale til at gøre noget effektivt for klimaet og vores overlevelse uden at det koster penge eller bekvemmelighed.

Var det noget at gå i gang med?

Henning Refsgaard
medlem

2 Synes om

Husk at det skal, kunne lade sig gøre fra hele landet. Det er åndssvagt , at man skal til København først.

1 Synes om

Jeg er enig og synes det er nogle tanke vi bør arbejde videre med.

1 Synes om