Mindre dækstøj - bedre helbred

Forslagets tekst

Udfordring forslaget skal løse

Trafikstøj er et af de store miljøproblemer i Danmark. Miljø og Fødevareministeriet anslår at mellem 200-500 mennesker dør hvert år for tidligt som følge af trafikstøj og mange flere bliver syge.

Forslagsstillere

  1. Toke Emil Panduro

Status på forslaget

Status: