Minimering af energiforbrug i boliger


(Alternativet) #1

Forslagets tekst

Vi har i Danmark en stor mængde boliger med energimærke C, D, E, F og G, som bruger meget energi til opvarmning og drift, og som trænger til at blive energirenoveret. I forbindelse med ejerskifte foreslås, at samfundet forlanger, at boligen energirenoveres til et lavere energiforbrug, mindst et niveau i energimærke, før handelen kan tinglyses og afsluttes. Forslaget skal gælde for boliger efter et ejerskab på f.eks. 5 år.

Udfordring forslaget skal løse

Minimere CO2 udslip fra opvarmning af boliger

Potentielle ulemper ved forslaget

Systemerne til at administrere forslaget findes, bl.a energimærkeordningen og tinglysningssystemet, men der vil naturligvis være behov for at udbygge energimærkeordningen med et kontrol system.
For parcelhuse er systemet enkelt at administrere, men ejerlejligheder og andelslejligheder kan godt volde lidt problemer.
Og så vil mange stejle over, at de skal tvinges til noget.
Det vil betyde øgede udgifter til

Hvordan forslaget er udarbejdet

Det irriterer mig, at nye ejere af huse, i rigtig mange tilfælde, starter med at udskifte fuldt funktionsdygtige køkkener og badeværelser i forbindelse med boligskiftet, i stedet for at bruge eventuelle “ledige penge” på at energirenovere boligen. Så længe energipriserne er så lave som i øjeblikket, har boligejerne ikke nogen tilskyndelse til at bruge penge på energirenovering. Der er mere Facebook og Instagram prestige i nye køkkener og badeværelser.

Andre end den nærmeste familie og vennekreds er ikke blevet inddraget.

Hvem har været inddraget

Der er ikke inddraget nogen med særlig viden

Forslagsstillere

  1. Johan Christian Gregersen

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.


(Jens Jacob Bierring) #2

Pas på de bevaringsværdige bygninger. De kan ikke tåle at blive lavet om til en luftkontrolleret ingeniør plastikpose!


(Kim Arthur Nielsen) #3

Der er flere muligheder for at få tilskud, fradrag og rådgivning, når du energirenoverer din bolig, men som du påpeger fravælger mange at energirenovere.

Byfornyelsesloven rummer mulighed for, at støtte både ejer-, lejer og andelsboliger, der ønsker energirenoveringer - det er frivilligt og midlerne er små i forhold til behovet.

Ejerboliger og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren, kan alene modtage kontant støtte, der kan udgøre op til 25 % af de støtteberettigede arbejder.

Ejendomme opført senere end 1950 er ikke omfattet af loven, men i henhold til lovens § 21 stk. 1, 3) er ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren, og som har fået energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer omfattet.

Der er flere måder man kan minimere CO" udslip for opvarmning af boligen.

Læs lige en artikel EnergiWatch skrevet af Lars Erling Sørensen, Energiingeniør med speciale i VE-Teknologi.

https://energiwatch.dk/Energinyt/Energiselskaber/article11190730.ece?fbclid=IwAR0UBR0GK-cKzBXzBzZk55LCI5UaqyCF4jTJ5Rg7as_JSD-g6Tz9sJP0ISE