Støtte til Religion og sekter

Forslagets tekst

I Danmark får alle godkendteTrossanfund tilskud fra staten, bla. sekter som Jehovas Vidner, Indre mision, Mormoner osv. , og mange andre, Jehovas Vidner har deres egen domstole osv. Må ikke deltage i militæret, må ikke stemme på et politisk parti, De må ikke have et homoseksuelt forhold, De må ikke være soldat eller arbejde i forsvaret,. De må ikke skifte religion. De må ikke deltage i Kirkelige handlinger, De må ikke fejre jul. De må ikke modtage blodtransfusion. De må ikke få en abort. De må ikke kritisere Organisationens ledelses og handlinger, Folkekirken kan rumme alle der selv vil, derfor bør de undtages. Jeg forslå: 1.at fjerne det tilskud til alle sekter der ikke lever op til alm. menneskerettigheder.

Udfordring forslaget skal løse

Foreslaget kunne være med til at vi alle lever op til alm. menneskerettigheder.

Potentielle ulemper ved forslaget

Man vil sige at alle religioner skal have samme vilkår, jeg er enig, men Folkekirken er ikke en religion, men en institution for alle. Jeg er ikke medlem, men kommer der selv til Juleaften og begravelser. Ikke alle sekter er så hårde som Jehovas Vidner.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Jeg har undret mig over at religioner og sekter for penge af statten for at ødelægge andres liv, f.eks meldte jeg og min familie os ud af Jehovas Vidner i 1987, mine 2 brødre er senere døde af druk, jeg selv får stadig psykolog-hjælp. Min x-kone for pension, et af mine 2 børn for Pension, og mange af mine venner fra dengang får Pension eller har begået selvmord. Næsten ingen af os har et godt liv.

Hvem har været inddraget

Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner er inddraget.

Forslagsstillere

  1. Finn Laus Petersen

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs

Ikke et svar til selve emnet, men kan du ikke slette så der kun er et indlæg, frem for de mange der er nu?

Mvh
Michael

Hej Michael. Hvis et par personer “flager” dubletterne (flag-ikon under indlægget) mener jeg at systemet skjuler dem ind til de er blevet gennemset af en moderator. Jeg har flaget alle de andre, men ikke dette.

Nis

1 Like

Hej, jeg ved ikke hvor de ekstra ligger, der kommer lidt flere rettelser, så det ligner noget der kan bruges.

Der er forskel på en sekt og en religion, en sekt som Jehovas Vidner følger ikke Gud eller Jesus, men sværger troskab overfor Vagttårnselskabet som er over Gud og Jesus. Der kommer folk på fra ministeriet, ihvertfald kikker de på de 2 foreslag i løbet af kort tid. Så bliver det rettet til så det kan bruges

Hej, jeg har fået gode råd, de opfordre til det ikke skal se ud som om det er mig, og min familie der har et problem, og ikke et problem ved Jehovas Vidner, og vil et sådan forslag harmonere med menneskerettigheder i øvrigt. Vil i opforde mig til at trække forslaget? Har vi en der kan formulere et sådan forslag bedre.

1 Like

Jeg ved ikke hvordan jeg trækker forslagene, men vil gerne trække forslaget, kan samtidig fortælle at ministeren kommer med et forslag, ordførene for samlige partier vil blive orienteret.

1 Like

Hej Finn Laus,

jeg synes, at du tog det rigtige beslutning, da du meldte din familie ud af Jehovas Vidner. Jeg vil også gerne støtte din forslag, men teksten skal bare udarbejdes lidt mere.

Sekter burde ikke eksistere i et sekulært Europa.

1 Like