Bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse


(Alternativet) #1

Forslagets tekst

Der er i dag for stort fokus på blot at få smækket unge mennesker igennem det offentlige uddannelsesmaskineri. Det ses blandt andet ved at UU-vejlederne pga. for få ressourcer per automatik anbefaler elever med “fornuftige” karakterer i grundskolen at søge ind på en gymnasial uddannelse. Det bliver derfor af mange opfattet som den “mest rigtige” og i nogle tilfælde eneste mulighed, hvis man vil gøre karriere.

En styrkelse af vejledningen til valg af ungdomsuddannelse fx i form af flere medarbejdere på området vil kunne udbedre at:

  • For mange unge ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter grundskolen, da de ikke er oplyst omkring alternativer til gymnasiale uddannelser.
  • Det store frafald af unge mennesker der bliver sendt på gymnasiale uddannelser, selvom det ikke nødvendigvis passer til deres faglige kompetencer og fremtidige ønsker, men blot fordi deres gennemsnitlige karakter fra grundskolen ligger på et vist niveau.
  • Gymnasiale uddannelser bliver set som mere prestigefuldt end andre ungdomsuddannelser.

Udfordring forslaget skal løse

Det store frafald af unge der enten ikke kommer igang med en ungdomsuddannelse eller falder fra undervejs.

Potentielle ulemper ved forslaget

Holdningen omkring mere system og mindre frihed kunne være et argument. Men tværtimod kan stærkere vejledning give bedre muligheder for den enkelte og samtidig gøre en bureaukratisk proces mere personlig.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Ideen kom til verden som følge af egne erfaringer og oplevelser fra bekendte. Dette gælder både elever i grundskolen og på gymnasialt niveau.

Hvem har været inddraget

Dette forslag er stadig i sin spæde udvikling, og kan sagtens specificeres og forbedres.

Forslagsstillere

  1. Joakim Nørkjær Holmgaard

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.


(Kammilla) #2

Jeg er så glad for Alternativets idérige og innoverende politik.