Ny pengepolitik og gennemførelse af en pengereform nu

Forslagets tekst

Følgende tre punkter er hoved punkterne i den foreslåede pengereform;

 1. Oprettelse af en demokratisk Folkebank, hvor den nuværende Nationalbank skal integreres, som en del af Folkebanken. Banken skal organiseres, som et 2 kammer system, hvor eksterne påvirkninger og aftaler håndteres af den omstrukturerede Nationalbank under hensyn til de interne Danske forhold.
 2. Indførelse af rente- og inflations frie penge og udstedelse af e-kroner.
 3. Genindførelse af valutarestriktioner og regulering af internationale kapitalbevægelser.

De tre handlepunkter er beskrevet og belyst i dokumentet “Argumentation for en pengereform”. https://drive.google.com/open?id=1SZiGWvOrDr710NspE3EkIJyGwk5zo1Eu

Arbejdsgruppens forslag skal ses i lyset af at ingen empiriske data kan understøtte den gældende neo-klassiske økonomis populære udsagn såsom; “at markedet regulerer sig selv og altid finder sit ligevægtpunkt” og “at arbejds udbuddet skaber sin egen efterspørgsel” samt det faktum, at det finansielle marked fylder mere end vare og service markedet i den globale økonomi og at finansmarkederne er ude af kontrol pga. ophævelse af valutarestriktioner og globalisering, som har medført en ukontrolleret udvikling i derivater og spekulation. Arbejdsgruppen ønsker et opgør med penge, som en handelsvare. Penge er et værktøj til formidling og fordeling og skal derfor ikke prissættes i form af renter. Arbejdsgruppen ønsker et opgør med en økonomi baseret på gældsætning og renter. Vi kræver fuld reserve i de private banker og nul rente politik

Udfordring forslaget skal løse

Nationalbankens manglende direkte kontrol over pengemængden og de private bankers mulighed for at skabe kontopenge. Minimering af spekulation i valuta og derivater.

Potentielle ulemper ved forslaget

Banksektoren vil ikke kunne tjene penge på pengeskabelse, men alene på formidling imellem debitor og kreditor. Prisen for arbejdet med rådgivning, formidling, finansiering og investering vil være bankernes primære indkomstkilde fremover. Dette kræver en omstilling af banksektoren, som kan medføre banklukninger. Til gengæld vil Nationalbanken have fuld kontrol over pengemængden og alle borgere vil få en Nemkonto her. Dette betyder, at Nationalbanken kommer til at overtage arbejdsopgaver fra de private banker. Genindførelse af valutarestriktioner og beskatning af finansiel spekulation medfører mindre udvikling i den finansielle sektor, hvilket kan have afledte effekter til de øvrige markeder og medføre lavere vækst i materielle værdier.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Vi oprettede en arbejdsgruppe på Facebook og har igennem vores aktivitet (korrespondance og møder) i gruppen, som vi har kaldt "Pengereform m.m. – arbejdsgruppe – Alternativet, Storkreds Sjælland” udarbejdet og diskuteret forslag baseret på deltagernes egne erfaringer og viden. Vi har udarbejdet følgende dokumenter; “Argumentation for en pengereform”, et diskussions oplæg, en plan for gruppens arbejde, et udkast til en pengereform og en dagsorden inkl. referat af vores første fysiske møde d. 14/10-2019. Alle papirer er lagt i Facebook gruppen og kan sendes til de, som måtte være interesseret.

Hvem har været inddraget

Facebook gruppens medlemmer , som i daglig tale kaldes “Pengegruppen”, har deltaget i Storkreds Sjællands møder omkring “Sigtepunkter” hvoraf et af disse alene handlede om pengepolitik og Rasmus Hougaard Nielsen fra Gode Penge holdt et indlæg om banker, pengeskabelse og pengemængde. Gruppens medlemmer har selv søgt information og læst relevante økonomibøger, hvoraf følgende forfattere kan nævnes; Katarina Juselius (Økonomien og virkeligheden), Margrit Kennedy (Rente- og inflations frie penge, hvordan man skaber et omsætningsmiddel for alle), Jesper Jespersen (Vækstøkonomi på vildspor), Kate Raworth (Doughnut Economics) og Thomas Pikkety (Kapitalen). Gruppen har 9 medlemmer, hvoraf 6 af disse har været med fra start og været den primære kerne i udarbejdelsen af nærværende forslag. Disse 6 er: Cand.phil. Charlie Ebbesen har ikke kun studeret Nationaløkonomi men har desuden læst biologi, pædagogik, psykologi og sociologi på blandt andet Købenshavns Universitet, Jonas Thyregod er Datalog fra Roskilde Universitet, Phillip Aasvang Tømmerholt har en kandidatgrad i informations videnskab og kulturformidling fra Københavns Universitet, Ulla Munksgaard er Gymnasielærer, Henrik Pedersen er bankuddannet fra Handelsbanken (som idag hedder Danske Bank) samt Marianne Hammelboe Civiløkonom fra CBS i København (HD i IT- og Økonomistyring). Af de øvrige 3 medlemmer har 2 deltaget i den oprindelige gruppe der udviklede Alternativets økonomiske politik: Rune Wingård og Jan Kristoffersen. Bjarne Riisgaard fra The London School of Economics and Political Science LSE er gruppens seneste medlem.

Forslagsstillere

 1. Marianne Hammelboe
 2. Benét Hermind
 3. Christa If Jensen
 4. Gunner Juul-Nyholm
 5. Lisbeth Stabell
 6. Phillip Tømmerholt
 7. Signe Kruse
 8. Thomas Kjærgaard
 9. Ulla Gram Morild
 10. Ulla Munksgaard

Status på forslaget

Status: I høring

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Jeg forstår ikke hvilket problem forslaget forsøger at løse. Nationalbanken er den organisation der bestemmer udbuddet af penge. Bankerne kan ikke lave penge, de kan lave finansielle aktiver. I moderne økonomi overstiger finansielle aktiver mængden af penge. Er det mon det i ikke bryder jer om?

1 Like

Læg venligst link til de to dokumenter her i tråden,
På forhånd tak :slight_smile:

1 Like

kan i ikke bare linke til dokumenterne?

1 Like

I så fald bruger vi som samfund ikke længere penge til at betale med, men finansielle aktiver.

Cirka 95 procent af pengemængden er elektroniske, altså ikke-fysiske. Der burde laves forsøg med fuld bankreserve, hvor banker ikke kan låne penge ud, de ikke har.

For når man kan låne penge ud, man ikke har, så er det de facto pengeskabelse.

1 Like

Jeg har meget lyst til at støtte dette forslag, i blind tillid til at I ved hvad I snakker om. Jeg vil dog hellere inviteres til et kursus eller til et seminar, hvor jeg lærer om hvad det hele handler om. Det er svært liiiiige at læse sig til.
Måske der allerede er inviteret til den slags? Og hvor skal jeg holde øje hermed?

Venlig hilsen Mette

2 Likes

Hej Mette,
Vi har ikke inviteret til noget endnu, men vi kunne foreslå en konference på Christiansborg om emnet og det er en rigtig god idé, at lave undervisning om emnet. Gode Penge laver undervisning og kan inviteres ud (se link).
https://www.godepenge.dk/undervisning

Kh,Marianne

2 Likes

Hej Toke, tak for din kommentar. Ja, Nationalbanken har retten til, at udstede penge, men her taler vi kun om sedler og mønt og idag er de fleste penge elektroniske også kaldet kontopenge. Kontopenge opstår, når bankerne låner penge ud, da det blot er et spørgsmål om bogføring, så har kunden fået penge på sin konto og samtidig skylder han banken beløbet + renter. Kunden bruger pengene (som offtest til køb af bolig eller lignende) og herved stiger pengemængden på det korte sigt, men på det lange sigt 10 - 20 år eller mere, så falder pengemængden, når lånet skal tilbagebetales. Rente delen af lånet skal kunden selv arbejde for, at få skabt. Det er en gængs opfattelse, at det er Nationalbanken, der har kontrol over pengemængden, men den gælder ikke nu om dage. Kh, Marianne

1 Like

Argumentation for en pengereform

Jeg håber at dette link virker.

Dokumentet “Udkast til en pengereform” er et arbejdspapir, som i grundtræk ser ud som selve forslaget her, så derfor får man ikke meget mere ud af at læse det. Jeg har derfor ikke lagt et link til dette.
Kh,
Marianne

Hej Marianne

Linket virker ikke.

Jeg har selv læst op det. Jeg kan se at i grundlæggende har ret i at bankerne kan udstede lån uden at have væsentlige penge reserver. Jeg er overrasket over at forholdet mellem lån og reserver er så lav som den faktisk er.

Min spørgsmål står til gengæld hvad er det i forsøger at løse? Hvad er problemet?

vh Toke

Hvad kan jeg bedst gøre, for at skubbe til, så vi snarest for afholdt et sådan seminar?

Og mon det kunne blive på fyn eller i Jylland. Ikke fordi jeg ikke gerne kommer til København, men så vidt jeg ved, er det lidt tyndt med den slags arrangementer herovre i det vest (jyske).

Venlig hilsen Mette

1 Like

Lige nu, kan du melde dig som medstiller af forslaget, så at det kan køre videre og blive en del af det politiske arkiv. Du kan også kontakte din lokal forening og spørge om de vil afholde et seminar og så tage fat i Gode Penge og bed dem komme ud og undervise.

Jeg har sendt dokumentet til din e-mail :slight_smile:

1 Like

Tak @marianne2
Jeg foreslår at dokumentet med bilag lægges op i Storkreds Sjællands google-drev (@alternativet.dk) hvorfra der kan linkes til dokumenterne. Storkredsens webmaster kan helt sikkert hjælpe. Ellers vil @noah.sturis sikkert gerne :slight_smile:
Fra storkredsens hjemmeside linkes der til referater mm på storkredsens google-drev. Det sidste dokument er fra 16/9 2019.

Tak - det finder jeg ud af :slight_smile:

Marianne var så flink at sende dokumentet. Her er et link.

https://www.dropbox.com/s/n89qbb7ee3ukraq/penge_politik.pdf?dl=0

Hej alle,

Jeg har indføjet et link til Google drev, hvor dokumentet også ligger nu, så at det kan ses.

2 Likes

Ok så har jeg læst dokumentet. Her er hvad jeg læser I mener at er et problem:

 • at det nuværende økonomiske system skaber ulighed

 • at aktiemarked og finansielle markeder er for ustabile og skabe usikkerhed og utryghed for folk

 • at folk bliver nød til at gældsætte sig i stort omfang for at købe en bolig.

 • at det økonomiske system står i vejen for en bæredygtig omstilling.

Jeg er sådan set enig i diagnosen, men ikke i den foreslåede behandling. I foreslår grundlæggende at smide patienten ud og starte forfra uden sikkerhed for at næste forsøg vil blive en succes. Jeg tror nok mere på at vi kan lappe patienten sammen og gøre ham/hende bedre. Det er nok mest et temperament spørgsmål. Jeg tror mest på at hvis man tager en masse små skridt, så kan man komme langt - hvis man istedet forsøger at springe frem, så er risikoen for at falde for stor.

Så hvilke tiltag kunne man tage inden for rammerne af det eksisterende økonomiske system for opnå jeres målsætninger.

 • Sæt en høj arveafgift, så formuer kun i mindre omfang overføres mellem generationer
 • sæt en transaktionsafgift på aktiehandel og beskat aktie-afkast højere
 • Sæt et højere kapitalkrav og reservekrav til banker og realkredit-institutter
 • Beskat fast ejendom langt hårdere end idag via ejendomsværdiskat evt. kombineret med ekstra beskatning af afkast i forbindelse med salg.
 • Hæv indskudsbeløbet folk skal stille med i forbindelse med lån til fast ejendom
 • Arbejd for en inflation på 4%, istedet som idag hvor målsætningen er 2%
 • Lav en afgift-regulering der understøtte en bæredygtig omstilling istedet som idag hvor den modarbejds i en del tilfælde.

vh Toke - de mange små skidts mand :walking_man:

1 Like

Jeg tror det er vigtigt, at det i praksisk ikke bliver sværre at låne penge fra den ene dag til den anden. Det skal være gennemskueligt om det i det nye system bliver nemmere ellere sværre for den enkelte person eller virksomhed at låne penge. Så processen om kredit vurderingen er vigtig.

Hej Toke, ja du har fået fat i de væsentligste pointer, men jeg er ikke enig i, at vi starter forfra og smider barnet ud med badevandet. Man kan naturligvis have en anden tilgang til hvordan vi reparerer et system, som har spillet falit i forhold til at bringe ligeværdige medmenneskelige forhold for de fleste af klodens beboer. Et økonomisk system, som stoler blindt på markedskræfterne og ikke forstår at begrebet knappe ressourcer betyder, at man ikke bare kan producere sig ud af vanskelighederne uden at vanrøgte kilden til vores liv og velfærd, nemlig kloden. Et sådan system kan man ikke nøjes med at lappe på. De små skridt vil kun bringe os tættere på kaos.

1 Like