Arkiv   Landsmøde 2017


Emne Svar Aktivitet
Kategoridefinition for Landsmøde 2017 1 6. April, 2017
Forslag om PARTISKAT i Alternativet 7 31. Maj, 2017
Borgerløn - perspektiver og debat 7 26. Maj, 2017
Forslag til vedtægtsændringer nr. 35, §13 ny stk. 7. Kønskvotiering 7 26. Maj, 2017
Debat om vedtægtsændringsforslag 20 24. Maj, 2017
Forslag til Landsmødet - Politikudvikling 15 20. Maj, 2017
Regnskab for 2016 1 17. Maj, 2017
Vedr. forslag 13: Fysiske lokaler 4 17. Maj, 2017
Vedr. forslag 24: Digital pakke 3 14. Maj, 2017
Vedtægtsændringsforslag § 19 - Eksklusionsvedtægten 1 6. Maj, 2017
Forslag om ændring af regler for dobbeltmandater for kandidater/forperson (§ 11 stk. 4) 3 28. April, 2017
Forslag til vedtægtsændringer for Politisk Forum 9 28. April, 2017
Forslag om at muliggøre listeopstilling 4 27. April, 2017
NY TEKST: Politikudvikling i Alternativet 1 27. April, 2017
Forslag til kommissorium for Politisk Forum 7 26. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Omkonstituering(slettes) 6 25. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Størrelsen på hovedbestyrelsen 1 23. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - sammensætning af POFO 1 23. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Medlemskab 4 23. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Kandidat udvalg 2 23. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Geografiske stemmer 2 22. April, 2017
Forslag til Landsmødet - Klimafond 4 21. April, 2017
Debat om øvrige forslag til Landsmødet 7 21. April, 2017
Vedtægtsændringsforslag - Digitale afstemninger Landsmødet 3 20. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Valg til tillidsposter 2 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - Storkreds opstillingsmøder 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrins forslag - POFO arbjesgrupper(slettes) 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - HB arbejdesgruppe(slettes) 1 19. April, 2017
Vedtægtsændrings forslag - HB beslutningsdygtig 1 19. April, 2017