Arkiv   Landsmøde 2017


Kategoridefinition for Landsmøde 2017 (1)
Forslag om PARTISKAT i Alternativet (7)
Borgerløn - perspektiver og debat (7)
Forslag til vedtægtsændringer nr. 35, §13 ny stk. 7. Kønskvotiering (7)
Debat om vedtægtsændringsforslag (20)
Forslag til Landsmødet - Politikudvikling (15)
Regnskab for 2016 (1)
Vedr. forslag 13: Fysiske lokaler (4)
Vedr. forslag 24: Digital pakke (3)
Vedtægtsændringsforslag § 19 - Eksklusionsvedtægten (1)
Forslag om ændring af regler for dobbeltmandater for kandidater/forperson (§ 11 stk. 4) (3)
Forslag til vedtægtsændringer for Politisk Forum (9)
Forslag om at muliggøre listeopstilling (4)
NY TEKST: Politikudvikling i Alternativet (1)
Forslag til kommissorium for Politisk Forum (7)
Vedtægtsændrings forslag - Omkonstituering(slettes) (6)
Vedtægtsændrings forslag - Størrelsen på hovedbestyrelsen (1)
Vedtægtsændrings forslag - sammensætning af POFO (1)
Vedtægtsændrings forslag - Medlemskab (4)
Vedtægtsændrings forslag - Kandidat udvalg (2)
Vedtægtsændrings forslag - Geografiske stemmer (2)
Forslag til Landsmødet - Klimafond (4)
Debat om øvrige forslag til Landsmødet (7)
Vedtægtsændringsforslag - Digitale afstemninger Landsmødet (3)
Vedtægtsændrings forslag - (1)
Vedtægtsændrings forslag - Valg til tillidsposter (2)
Vedtægtsændrings forslag - Storkreds opstillingsmøder (1)
Vedtægtsændrins forslag - POFO arbjesgrupper(slettes) (1)
Vedtægtsændrings forslag - HB arbejdesgruppe(slettes) (1)
Vedtægtsændrings forslag - HB beslutningsdygtig (1)