Forslag til Landsmødet - Klimafond

Alternativet tager medansvar for klodens fremtid – forslag om klimafond

Oprettelse af en ekstern klimafond, stiftet af Alternativet, som vi inviterer alle organisationer i Danmark til at være med i. Fonden tilbyder organisationer at neutralisere den CO2-belastning af klimaet, som følger af deres virke. Dette gøres ved en økonomisk indbetaling til fonden. Fonden sørger for at fastsætte en praksis og retningslinjer, der sikrer at målet med fonden om neutralisering af CO2-klimabelastning kan nås. Disse retningslinjer omfatter både den klimapris, der skal betales, og hvad indbetalingerne anvendes til.

I første omgang udarbejder Alternativets klimaordfører et oplæg til, hvordan disse retningslinjer skal se ud. Sammen med forpersonskabet udarbejder klimaordføreren det endelige forslag, som stilles af HB.

HB stiller forslaget, fordi vi i Alternativet ikke er i tvivl om, at klimakrisen er en af de alvorlige kriser, som vi står overfor. Og vi vil ikke løbe fra, at vi har et medansvar for, at den ikke bliver værre. Alternativets virke må ikke belaste klimaet negativt.

Forslaget har økonomiske konsekvenser for Alternativet.
Forslaget medfører også, at Alternativet fremover udarbejder en form for klimaregnskab og målrettet arbejder på at nedbringe sin klimabelastning.

En neutralisering af ens CO2-belastning?

Er “neutraliseringen” ment i samme form som de mærkværdige “afladsordninger/afladshandler” der fulgte med Kyoto-aftalen?

Eller hvordan tænkes det, at en fond kan neutralisere CO2-belastning for organisationer (eller andre for den sags skyld) blot ved at de indbetaler nogle penge til en fond?

Dermed sagt … uddyb gerne hvad der menes med neutralisering - tak :slight_smile:

Hej Tanja.

Vi arbejder på den endelige form, som forslaget (som måske deles op i flere) skal have. Det er det ene.

Det andet er, at denne snak altid er faretruende tæt på at blive teknisk. For hvad er den rigtige anvendelse af økonomiske midler ift. at ‘slette’ de spor, som vi sætter os i klimaet. Skal vores penge / en klimafonds penge, anvendes til at plante skov, investere i vindmøller, eller modernisere teknologi i køkkener i Nairobi, så deres klimaudslip forbedres?

Vi ønsker selvfølgelig at vores økonomiske bidrag mest muligt sikkert kan siges at neutralisere den belastning af klimaet, som Alternativets eksistens som organisation er medvirkende til. Derfor sætter vi penge af i vores budget til at dække vores klima-belastning.

Vi bringer samtidig mere fokus på at reducere klimabelastningen - fordi neutralisering eller aflad eller hvad man nu hver især kalder det jo i sidste ende klart dummere end at undgå udslippet i første omgang. Men når udslippet i nogle (desværre for mange) tilfælde ikke kan undgås, så må vi tage økonomisk ansvar (betalingen).

Ved siden af vores økonomiske betaling og vores øgede fokus på nedbringelse af klimabelastning, så ønsker vi samtidig at sætte en dagsorden for organisationer i Danmark i bred forstand. Derfor vil vi mægtig gerne tage initiativ til en klimafond, som vi selv - og gerne en masse andre - indbetaler til. Fondens bestyrelse (uafhængig af os) bliver i sidste ende dem, der løbende skal justere anvendelsen af de økonomiske indbetalinger, så de giver størst mulig klimaeffekt.

Til sidst vil jeg gerne sige: Pt. synes jeg ikke, at det er tiden værd at fordybe os i den tekniske diskussion. Nu skal vi (forhåbentlig) vedtage en vigtig retningslinje for vores arbejde (at vi skal være klimaneutrale). Når først vi er enige om det, så er der mange gode diskussioner, som vi skal have de næste år om, hvordan vi så bedst er det (endda gerne klimapositive i mine øjne).

Kh

Nis

Dit svar tog i hvert fald bekymringen af “afladsbrevs-ordninger/handler” :smiley: