Vedtægtsændringsforslag - Digitale afstemninger Landsmødet

§ 15, stk. 7 - Digitale afstemninger Landsmødet

Nuværende verison
Når Hovedbestyrelsen vurderer det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan elektronisk afstemning afprøves, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede på landsmødet, kan deltage i et valg. Elektroniske stemmer og fysiske stemmer skal opgøres særskilt. Medlemmer, der er til stede, stemmer fysisk. Ved usikkerhed om et eventuelt digitalt valg eller påfaldende uoverensstemmelse mellem stemmeafgivningen i det fysiske og digitale valg forkastes de digitale stemmer

Ny version
Når Hovedbestyrelsen vurderer det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan digital afstemning anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i et valg eller en afstemning, men ikke nødvendigvis begge dele. Stemmer fra fysisk fremmøde og digitalt fremmødte opgøres særskilt. Medlemmer, der er fysisk til stede, kan eventuelt også stemme digitalt. Ved usikkerhed om et eventuelt digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om – eventuelt blot blandt de fysisk fremmødte. Såfremt Hovedbestyrelsen beslutter at anvende digital afstemning, skal Hovedbestyrelsen løbende arbejde for en forbedring af sikkerheden herved.

Fordele
Mere nuanceret og grundig end den gamle bestemmelse.

Ulemper
Ingen identificeret.

Konsekvenser i minimums-vedtægter : JA

Jeg syntes vi skal beslutte os for, om digital afstemning er godt ikke godt.
Hvis vi tror på det, så lad os gå all-in, og tillade det.
Hvis vi ikke tror på det, så skal vi lade vedtægterne åbne mulighed for fx vejledende afstemninger.

I det nuværende ændringsforslag fratages HB muligheden for ikke at tillade digitalt fremmøde til landsmødet (ændringen af §7 stk 2). [så tror vi altså på det]
Men formuleringen i både gammel og ny §15stk 7 indeholder “Ved usikkerhed om et eventuelt digitalt valg …” [altså vi tror ikke på det].
Særligt den sidste om usikkerhed er jeg betænkelig ved. Hvem skal afgøre om der er usikkerhed? hvor stor skal denne usikkerhed være?

Personligt mener jeg at den digitale fremtid er kommet for at blive. Men der er temmelig mange uafklarede spørgsmål ved digital afstemning som ikke er fuldt belyst - og vi bør derfor ikke sætte vores demokratiske legitimitet over styr ved at indføre det for hurtigt.

2 Synes om

Kære Peter,

Jeg forstår forslagene anderledes end dig.

Jeg opfatter at den omtalte ændring af 7, stk. 2 gør det til normalen, at der kan være digitalt fremmøde (i en eller anden form) til Landsmødet.

Så har vi længere nede (den § 15 stk. 7, der diskuteres her) en forsigtigheds- eller ydmyghedsklausul, hvor vi anerkender, at dette ikke er en ukompliceret problemstilling.

Men man kunne måske omformulere på følgende måde.
“Digital afstemning anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i et valg eller en afstemning, men ikke nødvendigvis begge dele. Stemmer fra fysisk fremmøde og digitalt fremmødte opgøres særskilt. Medlemmer, der er fysisk til stede, kan eventuelt også stemme digitalt. Ved usikkerhed om et eventuelt digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om – eventuelt blot blandt de fysisk fremmødte. Hovedbestyrelsen skal løbende arbejde for en forbedring af sikkerheden herved. Hovedbestyrelsen skal hvert år op til Landsmødet vurderer om sikkerheden ved digitale afstemninger og valg er tilstrækkelig, og kan vælge at begrænse muligheden for digitalt fremmøde ved Landsmøde efter denne vurdering.”

Det udtrykker tydeligere, hvad standarden ønskes at være - og er stadig ydmygt.

Hvad tænker du?

Kh
Nis