Vedtægtsændrings forslag - HB beslutningsdygtig

§ 9, stk. 8 - HB beslutningsdygtig

Nuværende verion
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 6 personer, hvoraf en skal være forperson eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt, eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt.

Ny Version
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 6 personer, hvoraf en skal være forperson eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt. Fraværende medlemmer kan skriftligt tilkendegive deres indstilling til specifikke punkter. Mellem møder og vedrørende specifikke punkter kan Hovedbestyrelsen træffe beslutning, når der foreligger en tilkendegivelse fra mindst syv bestyrelsesmedlemmer.

Fordele
Præciserer, hvordan HB kan træffe beslutninger mellem møder og udtrykker og er derudover blot
udtryk for mindre tekstjusteringer. Der har været en del diskussion i HB om netop dette, og denne formulering skulle gerne fjerne tvivl. Endvidere skærpes kravet til ’fremmøde’/quorum mellem møder, hvilket skal hjælpe til at forhindre forhastede beslutninger i et lidt mere hurtigt, virtuelt rum (som f.eks. via mail).

Ulemper
Ingen konstaterede.

Bemærk: Der er pt tvivl om, hvorvidt den nye formulering om beslutninger mellem møder gør det umuligt for forpersonskabet at træffe løbende beslutninger, som det er muligt i forretningsordenen i dag.

1 Synes om