Vedtægtsændrings forslag - Kandidat udvalg

§ 14, stk. 4 - Kandidat udvalg

Nuværende version
Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening. Storkredsens kandidatudvalg består af ét bestyrelsesmedlem fra hver kommuneforening, samt tre medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse. Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i kandidatudvalget. Hvis en kommuneforening dækker flere opstillingskredse, kan de udpege øvrige medlemmer svarende til antallet af opstillingskredse under kommuneforeningen minus én. Kandidatudvalgene skal koordinere på tværs af landet.

Ny version
Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening. Storkredsens kandidatudvalg består af forpersonen fra hver kommuneforening, hvis ikke kommuneforeningen har udpeget et andet af sine medlemmer, samt tre medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse. Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i kandidatudvalget. Hvis en kommuneforening dækker flere opstillingskredse, kan de udpege øvrige medlemmer svarende til antallet af opstillingskredse under kommuneforeningen minus én. Kandidatudvalgene skal koordinere på tværs af landet.

Fordele
Det sikres at kandidatudvalgene er ’født’ med medlemmer (forpersonerne) til en start. Dette
fjerner tvivl om, hvornår et kandidatudvalg er funktionsdygtigt, hvilket der har hersket tvivl om, når lokalforeninger ikke havde fået udpeget medlemmer. Fordelen er samtidig også, at forpersonen ikke er ’bundet’ til denne deltagelse i kandidatudvalget, men at foreningsbestyrelsen kan pege på hvem som helst i foreningen til at varetage hvervet. Dette giver mulighed for at vælge et medlem, der ikke sidder i bestyrelsen, og kan dermed aflaste bestyrelsen – eller sikre et endnu højere kompetenceniveau.

Ulemper
Ingen er identificeret.

Konsekvenser i minimums-vedtægter : JA

1 Synes om

Virkelig godt, at få dette præciseret.

1 Synes om