Vedtægtsændrings forslag - Geografiske stemmer

§ 9, stk. 4 - Geografiske stemmer

Nuværende version
Den kandidat fra hver storkreds med flest stemmer tildeles ekstra geografiske stemmer svarende til 4 % af alle afgivne stemmer rundet op til et helt tal. Geografiske og personlige stemmer tæller lige meget. De to typer af stemmer offentliggøres samlet.

Ny version
Den kandidat fra hver storkreds med flest stemmer tildeles ekstra geografiske stemmer svarende til 5 % af det antal stemmeberettigede, der har afgivet stemme. Der rundes op til et helt tal. Geografiske og personlige stemmer tæller lige meget. De to typer af stemmer offentliggøres samlet.

Fordele
I forhold til vedtægtens oprindelige hensigt er der en uhensigtsmæssighed i formuleringen som gør, at der gives for mange stemmer ud fra geografi. Da hver stemmeseddel indeholder 5 stemmer, hvis der skal vælges 9 kandidater til HB, vil 600 stemmeberettigede afgive 3.000 stemmer og der vil være 120 geografiske stemmer, der skal fordeles. Da stemmetallet højst kan være – og for mange vil være lavere – kan de geografiske stemmer let udgøre 25-50 % af de stemmer, som en kandidat får.
Det svarer stort set til en geografisk kvotering, og det var ikke intentionen i det gamle forslag. Teksten er derfor præciseret, så det et ud fra antallet af stemmeberettigede og ikke antal afgivne stemmer, der regnes. Ændringen fra de 4 til de 5 % er for at øge betydningen af geografi ift. den oprindelige intention, men fastholde et lavt niveau. Ved 600 stemmeberettigede fordeles 30 geografiske stemmer i stedet for 24. De samlede tilpasninger af forslaget burde sikre, at det er Landsmødets vurdering af de mest kvalificerede, der er afgørende for valget, og at geografien kun giver forrang, hvor
kandidater er nogenlunde lige kvalificerede i Landsmødets øjne.

Ulemper
Hvis man ønsker at prioritere geografisk fordeling næsten på højde med Landsmødets stemme mæssige vurdering af, hvem der er mest egnet til en post i HB, skal man stemme imod dette forslag.

Konsekvenser i minimums-vedtægter : NEJ

Godt at få rettet op på dette :slight_smile: