Vedr. forslag 24: Digital pakke

Den digitale pakke indeholder tre meget spændende forslag, der alle er baseret på den forudsætning, at det er muligt for LS at finde en sikker leverandør.

‘En sikker leverandør’ er i sig selv en meget ambitiøs målsætning. For hvad er en sikker leverandør? Som alle andre leverandører er også IT-leverandører underkastet ejernes og markedets vilkår. Det man det ene øjeblik anser for helt sikkert, kan være opkøbt, forsvundet, gået konkurs det næste øjeblik.

Jeg foreslår derfor, at ‘leverandør’ udskiftes med ‘system’, hvilket flugter med 24b’s forslag om at Hovedbestyrelsen hvert år op til Landsmødet skal vurdere om sikkerheden ved digitale afstemninger og valg er tilstrækkelig. (Jeg efterlyser i den forbindelse Hovedbestyrelsens vurdering af sikkerheden ved brug af digital afstemning ved dette årsmøde :wink: )

Mig bekendt er det sikre digitale system endnu ikke udviklet - hvis man altså ved sikkerhed forstår, at det ikke er muligt for nogen efter afstemningen/valget at finde ud af, hvad/på hvem den enkelte har stemt. Når det findes, vil Danmark, og formodentlig alle demokratier, tage det i anvendelse.

Mindre kan også gøre det, blot årsmødedeltagerne er klar over, at der med digitalt afstemning ikke er tale om en hemmelig afstemning i klassisk analog forstand. Leverandøren af systemet kan altid, via en teknisk bagdør, få adgang til de data, der viser hvem der stemte hvad. Om det er et problem må det være op til landsmødet at afgøre.

Jeg vil bringe et andet aspekt på banen. Digital afstemning i lokalforeninger og storkredse mm forudsætter, at eventen hvor der skal foregå en digital afstemning livestreames med anvendelse af så sikker teknologi, at alle der ønsker at stemme digitalt, kan følge med. Det er et ressourcespørgsmål, der skal afklares, både teknisk og mandskabsmæssigt. Det kan sikkert løses; men så længe vi i DK ikke har 4G bredbåndsdækning overalt kan man risikere, at der er medlemmer, der teknisk afskæres fra at deltage digitalt. Er det sikkert?

Jeg tænker derudover, at Forslag 18 om Digital urafstemning forudsætter, at HB’s årlige sikkerhedsvurdering foreligger så betids og eventuelt sættes til særskilt afstemning inden en digital urafstemning gennemføres.

Det er ikke helt rigtigt. Hvis systemet er lavet korrekt, vil det ikke være muligt at få adgang for nogen til disse data. Normalt laves disse systemer sådan, at man kan se at et medlem har stemt i en afstemning, men ikke hvad medlemmet har stemt.

Dette er ikke som sådan et krav ift digital afstemning, at man skal kunne følge en event online. Man kan mene at det er enten nødvendigt eller ønskværdigt, for at få kvalificerede beslutninger. Der er i min tolkning af vedtægterne ikke noget i vejen for, at digitale stemmer kan afgives asynkront, altså før eller efter at den fysiske afstemning finder sted.

Jeg noterer mig, at HB igen lægger op til, at stemmeafgivelsen skal finde sted samtidig med afholdelsen af det fysiske møde - noget der generer mig, da det (unødigt) udelukker folk fra afstemningen, som ikke har muligheden for at være online på dette tidspunkt.