Debat om vedtægtsændringsforslag

Kære venner,

Her kommer debatten om vedtægtsforslag frem til Landsmødet til at foregå.

HB vil lægge de oplæg op, som kommer fra centralt hold, og alle jer, der har forslag, som I vil stille, eller bare strøtanker, som I vil dele, må meget gerne skrive dem her i tråden.

Vi håber at alle forslag hermed bliver drøftet og kvalificeret på forhånd.

Tak for deltagelse og åbenhed om jeres tanker.

KH

Nis, landssekretariatet

1 Synes om

Kære alle

HB har med Vedtægtsudvalget og støttet af Landssekretariatet forberedt en række vedtægtsændringer, hvoraf de fleste skal rette op på uklarheder eller direkte uhensigtsmæssigheder i de nuværende vedtægter.

I finder dem her: http://bit.ly/2p0KCYK

Alle kommentarer og forbedringsforslag er velkomne. Tilkendegiv også gerne, hvis der er nogle, som I ikke kan støtte, så vi kan få forbedret de foreslåede fordele og ulemper.

Kh

Nis, landssekretariatet

1 Synes om

Jeg tror ikke, at jeg ville støtte ændringen af § 9 stk. 6 (tillade HBs medlemmer at være kandidater).

PS: Har Vedtægtsudvalget virkeligt nedsat et vedtægtsudvalg? :grinning:

Angående § 11, stk. 4 og stk 5. (om at politiske kandidater må eller ikke må sidde i bestyrelser) er der foreslået en stor ændring pt. Man kunne også fastholde den oprindelige hensigt - og så bare tilføje “Hvis det er muligt… [gælder begrænsningerne]” - og så lade det være op til den enkelte lokalforening og storkredsforening at finde ud af, om det er muligt. Så fastholdes idealerne i den oprindelige bestemmelse men implementeringen kan gøres pragmatisk ved at reglen kun gælder, hvor det kan lade sig gøre.

Hvad er at foretrække?

Kh
Nis

1 Synes om

Jeg mener at det stillede forslag om kandidater skal ændres til at de først udtræder af bestyrelsen(forperson-næstforperson og kasserer) når de er blevet valgt til kommunalbestyrelsen.
Regionskandidater udtræder også når de er valgt. EU og FT kandidater udtræder når de opstiller.

Kh.
Chris

1 Synes om

Vedr. §11 stk. 4
Det er fint at fastholde den oprindelige hensigt, men det er NØDVENDIG for de små lokalforeninger med en opblødning!
Som forperson i en mindre forening vil jeg også helt klart argumentere for, at opblødningen gælder ALLE tre “tunge” poster, og ikke kun kasserer og næstforperson.
Mit mål er absolut ikke, at sidde i KB efter november, men jeg vil gerne være med til at høste et par stemmer til partiet.
Og efter min mening er der ingen tvivl om, at hver eneste kandidat i lokalregi vil høste nogle - evt. afgørende stemmer, uanset hvad.

Kirsten

4 Synes om

Ang. § 11, stk. 4 er jeg enig med Chris og Kirsten i at det skal gælde for alle tre poster i lokalforeningerne, og at man naturligvis udtræder af bestyrelsen, hvis man bliver valgt.

Muligvis kan Nis forslag bruges - så bestemmer bestyrelsen selv om den vil lade “de tunge poster” opstille.

Ligesom Kirsten vil jeg gerne være med til at høste et par stemmer til partiet. Jeg vil dog ikke føre nogen former for personlig valgkamp, selvom jeg får muligheden for at stille op.

Mvh: Steen

1 Synes om

Kære Steen, Kirsten og Chris,

Jeg forstår det sådan, at I vil argumentere for, at vi skal bruge en version af ændringen, som (i kort version) hedder: Der er begrænsninger, men de gælder kun hvis det er praktisk muligt.

Er det rigtigt forstået?

Personligt synes jeg det er helt fint til lokalforeninger. Til storkredsforeninger håber jeg, at vi kan lempe begrænsningerne, men at de er gældende på¨fast basis.

Kærlig hilsen

Nis

Alternativet er et ungt parti og er en blanding af aktive/entusiastiske. Det ses tydeligt på organisationens vokseværk med regioner og lokalforeninger. Disse nye organisationer har ikke i tiden omkring stiftelse og grundlæggelse,problemer med at skaffe folk. Folk rækker gerne et ord og der er mange der rækker ord. Lige så snart de stiftende øvelser er overstået og det er håndende3r skal rækker (håndsrækning) så drysser man stille væk og tilbage sidder nogle ganske enkelte.
Nu er vi så samtidig kommet i et valgår til region og kommunalt, så tapper det så yderligere personer som var i andre positioner.

Det vil man nu råde bod på ved at tillade at når vlaget er sket, så kan disse valgte personer godt bestrider poster som kassere og næstperson.
Det betyder at vi har personer på bestyrelsernes ledende poster, som skal dele sin indsats.
Det vil i de fleste tilfælde udtynde indsatsen i bestyrelsesarbejde og dette er så endnu et skridt til at der bliver færre hænder der rækkes ud mod de allervigtigste personer i organisationen, MEDLEMMERNE.

Det er bestyrelsens opgave at aktivere medlemmerne, således at de rækker ud mod vælgerne, ikke bare i et valgår, men hele tiden.
Til det behøver vi personer i bestyrelserne som ikke beskæftiger sig med andet et det meget vigtige arbejde, bestyrelsesarbejdet.

Med andre ord foreslår jeg at §11. stk 4 og stk 5 ikke ændres og at ændringsforslaget dermed forkastes.

1 Synes om

Jeg tror du har misforstået forslaget.
Forperson, næstforperson og kasserer skal træde ned fra deres poster HVIS de bliver valgt, det er altså kun fra årets begyndelse til valget er overstået at den nævnte ændring skal bruges.
Bliver de ikke valgt, kan bestyrelsen fungere videre.
Som der er idag, skal de 3 ledende personer træde ned fra deres poster ved valgårets begyndelse, tilingen verdens nytte hvis de ikke bliver valgt. For kredse med få aktive medlemmer kan det betyde at der ikke er en fungerende bestyrelse fordi der ikke kan skaffes medlemmer til posterne.

3 Synes om

Det er helt klart også sådan jeg forstår forslaget. Og det er måske meget godt at lade beslutningen være op til den enkelte lokalforening = mere selvbestemmelse og en styrkelse af nærdemokratiet. Og så tages beslutningen der hvor den har betydning.

1 Synes om

I den nye tekst står der:

“De omtalte personer kan ikke i et valgår bestride posten som forperson i en bestyrelse.”

Med andre ord de kan godt i et valgår være kasser eller næstperson.
Det betyder igen at man i et vigtigt år, som et valgår, ikke har 100% dækning af de 2 poster idet kandidaterne skal passe sin valgkamp.
De ska ikke forlade bestyrelsen, men forlade deres ledende poster. Dermed har vi 100% bestyrelsesaktive personer på alle ledende poster.

Ja.
Og alternativt kunne det formuleres det som “tilstræbes det” i stedet for må?
Altså hvis det er nok til at give de små afdelinger mulighed for at opbløde §.

En lokal bestyrelse vil forhåbentligt under alle omstændigheder være engageret i en valgkamp?!

Du har ret i at bestyrelsen også er dybt aktive med valgkampen, men bestyrelsen har andet at lave, selv i et valgår, end at drive valgkamp. Hvis en kandidat skal føre valgkamp og samtidig sidde i en ledende position, så er vedkommende aktiv på bestyrelseniveau med at tilrettelægge valgkamp for alle, drive ordinært bestyrelsesarbejde og at føre sin egen valgkamp.
Samtidig kan vedkommende mistænkes for at dyrke egne interesser, så jeg så faktisk helst at man skulle udtræde af bestyrelsen, men det er nok for meget.

De ska ikke forlade bestyrelsen, men forlade deres ledende poster. Dermed har vi 100% bestyrelsesaktive personer på alle ledende poster

Og hvad så hvis hele bestyrelsen stiller op som kandidater? Det er ikke lige mange (aktive)medlemmer alle kommuner, og det vil altid være den lokale forening der bedst ved hvad der er bedst for den.

Det er simpelthen ikke i orden at presse de samme regler ned over den enkelte lokal forening, da der er stor forskel på dem.

Mvh.
Mads Damgaard Mortensen

En bestyrelsen befinder sig i centrum af den lokale afdeling. For/næst og kasser er vigtige poster. Det erkender man tildels ved at forperson ikke kan være kandidat til det ene eller det andet, men man glemmer at en god bestyrelse, efter min opfattelse, er dem der tegner og spreder budskabet til alle verdenshjørner i lokalforeningen. Derfor så jeg helst at intet bestyrelsesmedlem var kandidat til kommunal/region/folketing. Sker dette så svækkes indsatsen i bestyrelsen idet enm kandidat pludselig har andre ting at forholde sig til.
Mange foreninger vil ikke kunne få en fuldtallig bestyrelse hvis dette blev gennemført, men på de 3 førende poster, for/næst/kasser, vil bestyrelsens aktivitesniveau falder hvis de også skulle føre valgkamp og da bestyrelsen er andet en et valgkampsorgan, så ville en interessedeling på de 3 poster være nedbrydende.
Derfor vil jeg foreslå at man fastholder kravet om at næst/kasser ikke kan være kandidater i en vlagkamp, men hvis de ikke bliver valgt, kan de fortsat kandidere til de omtalte poster ved den førstkommende konstituering.

Mads5408, så lad reglerne være somde er pt. men infør at afdelingsbestyrelsen KAN fravige på posterne vedr, næstperson og kasser. Dette i tilfælde hvor gentagne forsøg på at supplere ikke er lykkedes.

Eller bare lade den enkelte kommune forening fastsætte de vedtægter der fungere bedst for dem, jeg tror at den enkelte kommune forening ved hvad der er bedst for den. Der er ingen grund til at topstyre de enkelte kommune foreninger, ellers er der jo ikke nogen grund til at have dem.

I Hedensted har vi valgt at afskaffe bestyrelsen (Og dermed også forpersonerne og kasseren), på grund af at det krav er blevet presset ned over hovedet på os oppe fra. Det har ikke givet problemer endnu (Da vi havde bestyrelse da vi oprettede bank og sådan noget), men kan godt gå hen og blive et problem i fremtiden.

Mvh.
Mads Damgaard Mortensen

Kære Nis

Jeg vil gerne komme med et par kommentarer til forslaget om partiskat, men jeg kan ikke helt finde ud af, om der er en selvstændig tråd til det?

Mvh Nanna Bille, kandidat til Nyborgs Kommunalbestyrelse.