Vedtægtsændrins forslag - POFO arbjesgrupper(slettes)

§ 12, stk. 7 - POFO arbjesgrupper(slettes)

Politisk Forum kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, som får ansvar for at videreudvikle politiske forslag. - Slettes

Fordele
Forkorter vedtægterne

Ulemper
Ingen. Alle bestyrelser har altid denne mulighed uagtet om der er en vedtægtsbestemmelse eller ej.