Forslag om ændring af regler for dobbeltmandater for kandidater/forperson (§ 11 stk. 4)

Hej alle,
På vegne af Preben Riel fra Rødovre (og en række andre); har jeg lovet at lægge dette forslag op til diskussion.

De foreslår at ændre § 11 stk. 4 til : “Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelser i storkredsforeninger og lokalforeninger. Hvis de omtalte bliver valgt og er forperson i en bestyrelse, skal vedkommende straks træde tilbage som forperson.”

Fordele: Det er fint, at man har foreslået, at næstforperson og kasserer godt kan fortsætte på deres poster, selv om de er kandidater og eventuelt bliver valgt. Men hvorfor skal en forperson træde tilbage, før vedkommende eventuelt bliver valgt.Vi mener det er vigtigt at alle personer kan opretholde deres poster indtil de er valgt.Det modsatte angående forpersonen mener vi er forskelsbehandling. En tese kunne også være, at nogle forpersoner i storkredse og lokalforeninger er den profil som borgerne har lagt mærke til i medierne, og også internt i bestyrelsen har været en af de
store arbejdkræfter for at få Alternativet på banen.Så lad forpersonen deltage i arbejdet med at føre valgkamp på lige fod med andre kandidater.

Ulemper: Kan ikke umiddelbart se nogle ulemper.

På vegne af Preben et al.
Nis, landssekretariatet

1 Synes om

100% enig.

Jeg kan give et eksempel fra vores “mikro-kommune” Stevns.
Her sidder jeg som forperson for Faxe-Stevns. Vi har i forvejen problemer, overhoved at finde nok medlemmer, for at kunne vælge en fælles bestyrelse for begge kommuner.
Men vi mangler samtidigt kandidater.
I Faxe er der én, på Stevns har vi to.
Vores plan for Stevns er helt klart, at vi gerne vil fylde listen til november med flere end de to valgte kandidater, for at kunne trække stemmer bredest muligt.
Derfor vil vi holde et senere opstillingsmøde (efter evt. vedtægtsændringer i den retning), for at vores tovholder og jeg også har mulighed for at stille op.
Jeg er overbevist om, at 4 personer trækker flere stemmer end 3! Om ikke andet nogle stykker, som kan være afgørende i vores meget lille kommune, hvor der kun er omkring 590 stemmer, der giver et mandat.
Mange hilsner
Kirsten

1 Synes om

Kære alle,

HB ender med at stille dette forslag. Ændring af § 11 stk. 4 til dette:
“Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser kan vælges til og være medlem af en lokalforeningsbestyrelse. De omtalte personer kan dog ikke være forperson.
Kandidater til regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet kan ikke bestride posten som forperson, næstforperson eller kasserer i en storkredsbestyrelse.”

Nuværende § 11 stk. 5 slettes.

Fordele og ulemper er beskrevet således:
Fordele:
For lokalforeninger: Nuværende regler anses af mange lokalforeninger for at være for snævre, når der ikke er nok aktive til både at opstille kandidater og have fungerende bestyrelse.

En del af den oprindelige tanke med at have en relativt klar adskillelse mellem de centrale bestyrelsesposter og kandidater var, at foreningen altid skal have et dobbelt fokus: både på at være platform/bevægelse og på at være parti. Dette fastholdes stadig, men i begrænset form.

Samtidig er der stadig én (forpersonen), der må forventes alene at have foreningens/bevægelsens interesser for øje.

Endvidere er forpersonen ansvarlig for at tænke foreningens og alle kandidaters interesser sammen, hvad der kan være svært, hvis man selv er kandidat.

Der er i øvrigt mange personer, der både vil kunne evne at adskille deres kandidatrolle fra deres bestyrelsesrolle, og derfor forventes regelændringen kun i meget få tilfælde at give problemer med habilitet o.l.

For storkredsforeninger: Det gøres lettere at sammensætte en bestyrelse, og dens funktionsevne fastholdes ved et sikre at de tre centrale poster ikke overlapper med politiske kandidaturer.

Det er stadig forhåbningen at bestyrelserne vil arbejde for, at der er færrest mulige, der har en kandidatrolle ved siden af – hvilket i sidste ende vil bidrage til, at der samlet set er flere aktive medlemmer og flere ressourcer i lokalforeningerne.

Ulemper:
Bestyrelsen kan i højere grad komme til at blive fokuseret på enkelt-personers kandidaturer end på at repræsentere medlemmerne. Bestyrelsesarbejdet kan også komme til at handle for meget om at arbejde alene som politisk parti.

Kh
Nis, landssekretariatet, på vegne af HB