NY TEKST: Politikudvikling i Alternativet

Så har Sascha Faxe og jeg sammenskrevet et forslag til tekst om EVALUERING AF PROCESSEN FOR POLITIKUDVIKLING. Se det tidligere oplag i linket HER, hvor der også er en række kommentarer.

NY: Forslag om evaluering af politikudviklingprocesen i Altenativet
Landsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at igangsætte en grundig evaluering af vores politikudviklingsprocesser senest i foråret 2018.

Alternativet udvikler sig, og det samme gør det samfund, vi er en aktiv del af. Derfor vil vores metoder og processer skulle udvikle sig i takt med, at vi lærer og vokser.

Som organisation har vi behov for at arbejde videre i de spor, vi har startet og begynder at have erfaring med, og derfor ikke kaste alt op i luften og starte forfra (igen). Samtidig har vi brug for at stoppe op og få evalueret vores politikudvikling grundigt. Og vi har brug for at tænke nye tanker om, hvordan vi kan skabe nye eller forbedrede metoder for samskabt politik. Med denne erklæring vil vi skabe plads og afsætte ressourcer til eftertænksomhed og nyskabelse.

  • Derfor foreslås det, at Landsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at igangsætte en grundig evaluering af vores politikudviklingsprocesser senest i foråret 2018.

Hovedbestyrelsen vil være overordnet ansvarlige for at evalueringen bliver gennemført. Som et særskilt succeskriterie skal evalueringen (selvfølgelig) leve op til Alternativets egne værdier og idealer om Ny Politisk Kultur, og den skal således involvere og inddrage alle relevante parter og organisatoriske enheder i arbejdet, herunder Politisk Forum, tillidsvalgte, vores to sekretariater og øvrige medlemmer.

Baggrund
Inddragende og deltagelsesorienterede politikudvikling er en del af Alternativets fundament, og vi tror på, at en bredt inddragende meningsudveksling giver grundlag for endnu bedre løsninger og større ejerskab.

Efter vi kom i Folketinget, og efter organisationen er vokset fra 10 storkredse til nu over 100 storkreds-, lokal- og bydelsforeninger, er vi stadig ved at få erfaringer med, hvordan vores nuværende proces til udvikling af politik ift. både det nationale, regionale og lokale niveau fungerer.

Evalueringen
Evalueringen skal beskæftige sig med hele tilgangen til politikudviklingen, fra den konkrete metode til beslutningesprocesserne.

Evalueringen skal dels arbejde med de filosofiske og teoretiske aspekter af, hvad vi som Alternativet tænker om begreber som politik, politikudvikling, samskabelse og inddragelse. Herunder hvorfor og hvordan er det er vigtigt mht. eksempelvis kvalitet, viden- og kompetenceopbygning og forskellige demokratiidealer.

Evalueringen skal desuden beskæftige sig med de praktiske rammer for vores processer for udvikling af politik, herunder vores digitale platforme, facilitering af møder og laboratorier, beslutningsprocesser og den øvrige understøttelse af de medlemmer, som påtager sig opgaven at udvikle politik i Alternativet lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Evalueringen kan eventuelt indeholde forslag til ændringer i beslutningssprocesser, sammensætning og arbejdsform i Politisk Forum eller helt nye forslag til struktur og proces. Disse forslag kan derefter tages op i de fora, hvor det er relevant at tage beslutningen (fx Politisk Forum, Hovedbestyrelsen eller Landsmødet).

2 Synes om