Vedtægtsændrings forslag - Medlemskab

§ 6, stk. 2 - Medlemskab

Nuværende version
Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling.

Ny version
Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for restancer og anciennitet m.h.t valgbarhed.

Fordele
Tydeliggørelse af nuværende tekst samt eksplicitering af tekstens begrænsninger og dermed HBs
mandat til at udfærdige retningslinjer,

Ulemper
Ingen er identificeret.

Konsekvenser i minimums-vedtægter : JA

Det er ikke godt at HB skal fastsætte regler for valgbarhed. Det bør fremgå af vedtægter.

Men så længe det ikke gør det, er det så ikke den bedste løsning.

Problematikken omkring restancer mm. er noget der først er blevet identificeret nu, hvor vi har været i gang længe nok til at opleve problemerne.
Hvad gør vi hvis folks kort er blevet spærret og de derfor ikke har betalt kontingetet (jeg kan oplyse at det tager 14 dage at få et nyt, af personlig erfaring med den)
Hvad gør vi med folk der har meldt sig ud eller er blevet meldt ud pga. manglede betaling og så genindmelder sig.
Det her ting skal defineres for at lave en god løsning og det når vi ikke inden den 29 april

Men man kunne jo godt overveje om vedtægts udvalget skulle ind over .

Kære Rolf,

Det er faktisk Vedtægtsudvalgets råd, at HB skal fastsætte nærmere retningslinjer herfor.

Da betalinger kan fejle på mange måder og definitionen af en ‘restance’ kan være lidt broget, kræver det ret detaljerede retningslinjer.

F.eks. kan et medlem have meldt sig ind med et nyt medlemsnummer, fordi de ikke kunne finde ud af at forny deres kort. Det betyder at det nye medlemsnummer ikke har figureret længe nok (3 måneder eller 14 dage), men at man har været medlem meget længere.

Hvis man har været ude at rejse og ens betaling har fejlet to gange - er man så valgbar eller er man?

Det er på nogle området mere kompliceret, når vi taler årsmedlemskaber (og på nogle måder mindre).

Det er sådanne diskussioner der er tæt på umulige at behandle vedtægtsmæssigt. Når vi har fået dem beskrevet i HB-vejledningerne (lavet af Landssekretariatet), kan man jo vurdere om elementer heri kan forstås så simpelt, så de kan gøres til vedtægtsstof.

De 3 måneder fremgår stadig helt entydigt i vedtægterne (ift. politiske kandidaturer) og sætter derfor rammen. Det burde være tilstrækkeligt i mine øjne.

Har du en specifik bekymring?

Kh

Nis