Vedr. forslag 13: Fysiske lokaler

Forslaget giver mig anledning til at opfordre HB til, inden landsmødet, at dele sine overvejelser om de budgetmæssige effekter og konsekvenser (centralt og lokalt) af den forventede kommunale og regionale partistøtte fra 2018,

Jeg kan ikke svare for HB, men som en af stillerne til forslaget har jeg lidt kendskab til reglerne.

Støttebeløbet udgør 4,25 kr. pr. stemme til regionsrådet og 6,75 kr. pr. stemme til byrådene (pr. år).

Pengene tilfalder umiddelbart den kandidatliste, der har fået stemmerne, så til byrådsvalgene går jeg ud fra, at pengene udbetales til kommuneforeningen. Pengene for stemmerne til regionsrådet må vel så blive delt mellem de relevante storkredse, vil jeg tro.

Støttebeløbet vedrørende folketingsvalg udgør i øvrigt 31,50 kr. pr. stemme (pr. år).

Kilde:

Hej Rasmus,
Tallene ser umiddelbart små ud; men når de multipliceres med antallet af stemmer løber det alligevel op.
som f.eks. i denne simple antagelse.

Å fik i Århus (Syd, Vest, Øst og Nord) samlet 18.288 stemmer ved FV15. Valgdeltagelse ved et KV og et RV ligger normalt lidt under FV. På en god dag for Å i Århus den 21/11 vil man kunne forvente 16.000 stemmer, hvilket multipliceret med den kommunale partistøtte på 7,25 kr.pr. stemme i 2018 vil betyder en direkte indtægt til kommuneforening Århus på ca 115.000 kr. de næste fire år.

Tilsvarende for Storkreds Østjylland, hvor Å samlet fik 29.587 stemmer ved FV15. Med brug af samme forudsætninger vil Å på en god dag kunne kalkulere med 22.000 stemmer ved RV15 hvilket vil give jeres to Storkredse en samlet årlig indtægt på godt 100.000 kr . (kr. 4,75 pr stemme i 2018).

Det er baggrunden for min opfordring til HB om dele deres overvejelser om de budgetmæssige konsekvenser efter den kommunale og regionale partistøtte i 2018 med os. Netop Århus og København vil jo i den grad profitere af partistøtten. Måske i så høj grad, at mulighederne for at stå sammen, alle sammen, om Alternativet på nogenlunde lige vilkår, bliver udfordret.

Hej København :slight_smile:

Jeg synes bestemt, det vil være en god idé, hvis HB deler sine overvejelser om budgetterne. Det er mere eller mindre baggrunden for vores andet forslag om inddragende budgetprocesser :slight_smile:

Vi har også leget med matematikken i Aarhus, og det er da helt rigtigt, at det kan blive til relativt mange penge for de store lokalforeninger. Men det koster jo omvendt også mange penge at drive en lokalforening med mange medlemmer.

Det ændrer dermed ikke på, at det vil være meget svært at bevare vores lokaler i Aarhus uden et lokaletilskud. Lokalerne i Aarhus koster 180.000 kr. årligt.

I år fik Aarhus 78.000 kr. fra de penge, storkredsen fik fra landsorganisationen (kontingenter og partistøtte).

Selvom det skulle blive forhøjet, ville der stadig være meget lidt penge til at drive lokalforeningen for, hvis vi selv skal betale hele huslejen.

1 Synes om