Vedtægtsændrings forslag - Omkonstituering(slettes)

§ 9, stk. 7 - Omkonstituering(slettes)

Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig. - Slettes

Fordele
Sletningen simplificerer vedtægterne. HB vil stadig altid kunne omkonstituere sig til posterne som næstforpersoner og kasserer, da der er tale om en HB-beslutning, der kræver almindeligt flertal.

Ulemper
Ingen.

Jeg synes det er en MEGET dårlig ide at slette dette.

Der har tidligere været diskussion omkring hvorvidt, og under hvilke omstændigheder at HB kan omkonstituere sig. Denne paragraf er designet til at lukke den den debat ved at præcisere at det er muligt.

Kære Rolf,

I argumentationen kan vi lade fremgå, at at flertal i HB jo altid kan kræve en omkonstituering, men at proceduren for dette bare skal fastlægges i forretningsordenen. Der er i mine øjne ikke grund til at det fremgår i vedtægterne.

Kh

Nis

Hej Nis. Vedtægterne vil altid være referencerammen og kommentarer og forretningsordner er ting som er mere forvirrende end opklarende at navigere rundt i og nemt kan findes i flere versioner som skaber mere forvirring end klarhed.

Hvad problemet er I at lade denne paragraf stå forstår jeg ikke - slet ikke hvis hensigten er at det fortsat skal gælde men blot ikke være eksplicit.

Kære Rolf,
Der er ikke i mine øjne noget problem med at lade den stå.

Jeg mener blot, at den er overflødig. Det vil altid gælde, da konstituering jo bare er en flertalsbeslutning som alle andre.

KH
Nis

Ligger der i virkeligheden noget indlejret i den her sætning, som det også ville være ærgerligt at smide ud.
Vi har tidligere talt om, om det er muligt for en forperson at trække sig som forperson og stadig blive siddende i bestyrelsen.
Når der her står at hovedbestyrelsen til enhver tid kan omkonstituerer sig, og ikke mere, ville jeg jo mene at der dermed også står at forpersonen godt kan blive siddende som mening medlem.
Og dermed har det relevans at bibeholde den.