Vedtægtsændrings forslag - Størrelsen på hovedbestyrelsen

§9, stk 1 - Størrelsen på hovedbestyrelsen

Den her er lidt mere løs formuleret end de andre for jeg er selv meget i tvivl om, det er det rigtige at gøre og i så falde om det rigtig tal er 11 eller 13, og antallet af næstforpersoner, så byd endeligt inde med input

Nuværende version
Alternativet ledes af en Hovedbestyrelse på 9 medlemmer, deriblandt en forperson, 2
næstforpersoner og en kasserer. Hovedbestyrelsen vælges på Landsmødet.

Ny version
Alternativet ledes af en Hovedbestyrelse på 11 medlemmer, deriblandt en forperson, min. en
næstforpersoner og en kasserer. Hovedbestyrelsen vælges på Landsmødet.

Eller
Alternativet ledes af en Hovedbestyrelse på 13 medlemmer, deriblandt en forperson, min. en
næstforpersoner og en kasserer. Hovedbestyrelsen vælges på Landsmødet.

Fordele
Med 11 eller 13 medlemmer, er det muligt, så frem der stiller kandidater op fra alle storkredse at få en HB der repræsentere alle.
En HB på 11 eller 13 ville muligvis lette arbejdsbyrden for det enkelte bestyrelses medlem.
Ved ikke at definere antallet af næstforpersoner, stiller det HB frit til et eksperimentere med forskellige mulige løsninger for organisation af arbejdet.

Ulemper
Kandidat feltet i 2016 var 17, og dermed ville man have valgt alle opstillede ved en model med 13 medlemmer.
Der er ingen garanti for en national spredning.
Uden antal næstforpersoner vil det muligvis kunne skabe konflikt i HB, om sammensætningen af forpersonskabet.

Ekstra
Denne paragraf vil have effekt på flere andre af paragrafferne i §9,
3. om fordelingen af køn i bestyrelsen
8. om antal i forhold til at bestyrelsen er beslutnings dygtig

Det vil jeg også meget gerne høre input på.

1 Synes om