Vedtægtsændrings forslag - Valg til tillidsposter

§ 15, stk. 1 - Valg til tillidsposter

Nuværende version
Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen foregå skriftligt.

Ny version
Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen foregå skriftligt og/ eller digitalt .

Fordele
Viser, at vi ønsker at arbejde med digitale valg, men ikke nødvendigvis er tvunget til det.

Ulemper
Såfremt landsorganisationen ikke formår at skabe tilstrækkeligt tydelige instruktioner om, hvorledes digitale valg kan tilrettelægges (eventuelt sammen med skriftlige valg), kan kompetenceniveauet til afholdelse af disse være for lavt og banale menneskelige fejl kan spænde ben for at godt valg. Forslaget indebærer derfor en forpligtelse til at udarbejde vejledninger, så de er let forståelige og fyldestgørende, samt stille rådgivning til rådighed.

Konsekvenser i minimums-vedtægter : JA

Ekstra mulig tekst på den vedtægt

Konstituering i en valgt forsamling betragtes ikke som et valg.

Fordele
Det tydeliggøres, at konstituering i en bestyrelse tilrettelægges frit af bestyrelsen. Der har været diskussion om, hvorvidt konstituering er omfattet af vedtægternes hidtil gældende regler, og det afklares hermed.

Ulemper
Ingen identificeret.

1 Synes om