Vedtægtsændrings forslag - Storkreds opstillingsmøder

§ 14, stk. 3 - Storkreds opstillingsmøder

Nuværende version
Storkredsforeningernes faste opstillingsmøder afholdes i marts. Lokalforeningernes faste opstillingsmøder afholdes fortrinsvis i januar dog senest fire uger før storkredsforeningens opstillingsmøde.

Ny version
Storkredsforeningernes faste opstillingsmøder afholdes i marts. De kan indkalde til supplerende opstillingsmøder efter behov. Lokalforeningerne holder ikke opstillingsmøde på et fast tidspunkt, men indkalder efter behov.

Fordele
Opstillingsmødernes tidspunkt gøres mere fleksibelt for lokalforeningerne, hvor der nu ikke længere står ’fortrinsvis i januar’. Således kan en bestyrelse eller et kandidatudvalg arbejde mere frit. Storkredsene er dog stadig forpligtet til at holde et fast opstillingsmøde i marts. Dette på grund af timing ift. personvalg der også påvirker Landsmødets afvikling.

Ulemper
Ingen oplagte ulemper.

Konsekvenser i minimums-vedtægter : JA

1 Synes om