Vedtægtsændrings forslag -

I forlængelse af forslaget til ændring af §6 stk 2 om at “Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent” og HB skal klarlægge hvordan det egentlig foregår, vil jeg foreslå en tilsvarende revidering af §13 stk2 som nu hedder “Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.”
En ny tekst kunne være:
Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for restancer og anciennitet m.h.t valgbarhed"

Forøvrigt kunne §6 stk 2 ny tekst ændres således at det ikke er valgbarhed her, men stemmeret:
Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for restancer og anciennitet m.h.t stemmeret.