Vedtægtsændringsforslag § 19 - Eksklusionsvedtægten

Overornet formål: At præcisere og tydeliggøre den nuværende vedtægts intention og vigtigheden af at holde hovedet koldt og hjertet varmt i en for alle parter ofte vanskelig proces, samt at forbedre retssikkerhed og mindske risikoen for subjektive fortolkninger og oplevede behov leder til unødvendige eller uberettigede eksklusioner.

dialog_vedtaegtsaendringsforslag_landsmoede_paragraf19_landsvedtaegter.pdf (383.4 KB)