Vedtægtsændrings forslag - HB arbejdesgruppe(slettes)

§ 9, stk. 12 - HB arbejdesgruppe(slettes)

Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg - Slettes

Fordele
Forkorter vedtægterne

Ulemper
Ingen. Alle bestyrelser har altid denne mulighed uagtet om der er en vedtægtsbestemmelse eller ej.