Arkiv


Landsmøde 2018 Afstemningstest Alles Folkemøde 2017 Denne kategori handler om Alles Folkemøde i 2017. Landsmøde 2017 Kategori til Landsmøde 2017. Spørge- og lyttetime Hovedbestyrelsen og Landssekretariatet er værter for en spørge- og lyttetime for Alternativets medlemmer. Det foregår torsdag den 24. februar kl. 16 til 17. Årsmøde2015 Årsmøde 2016 Denne kategori er til Årsmødet 2016.
Kategoridefinition for Arkiv [Arkiv] (1)
Hovedbestyrelsen sammensætning [Landsmøde 2018] (10)
Hvem peger vi på? [Spørge- og lyttetime] (3)
Landsmøde hver andet år [Landsmøde 2018] (2)
Vedtægtsforslag Persondataforordning [Landsmøde 2018] (19)
Vedtægtsforslag om POLITISK INHABILITET [Landsmøde 2018] (14)
Fysiske lokaler i kredsene [Landsmøde 2018] (12)
Forslag Lokalestøtte [Landsmøde 2018] (15)
Husk at indsende jeres forslag [Landsmøde 2018] (4)
Ændring i vedtægter omkring kandidater til EU valg [Landsmøde 2018] (6)
Dialog om vedtægtsændringsforslag til Landsmødet ( 2 ) [Landsmøde 2018] (23)
Forslag til en anden fortolkning af paragraf i minimumsvedtægter [Landsmøde 2018] (15)
Involver medlemmerne [Landsmøde 2018] (6)
DONATIONER som vejen frem [Landsmøde 2018] (14)
Forslag til Landsmødet fælles handlekraft og mere retning [Landsmøde 2018] (6)
Vedtægtsforslag Urafsteming [Landsmøde 2018] (2)
Forslag til vedtægtsændring [Landsmøde 2018] (12)
NYT: Politisk Forperson - § 6 Kommuneforeningens opgaver samt § 10 [Landsmøde 2018] (1)
Vedtægtsændring Navne- og formålsændring for Konfliktmæglingsrådet [Landsmøde 2018] (1)
Vedtægtsforslag Selvsupplering til Konfliktmæglingsrådet [Landsmøde 2018] (1)
Vedtægtsforslag Ombudsrådet [Landsmøde 2018] (1)
Dialog om øvrige forslag til Landsmødet [Landsmøde 2018] (1)
Forslag om PARTISKAT i Alternativet [Landsmøde 2017] (7)
Borgerløn - perspektiver og debat [Landsmøde 2017] (7)
Forslag til vedtægtsændringer nr. 35, §13 ny stk. 7. Kønskvotiering [Landsmøde 2017] (7)
Debat om vedtægtsændringsforslag [Landsmøde 2017] (20)
Forslag til Landsmødet - Politikudvikling [Landsmøde 2017] (15)
Regnskab for 2016 [Landsmøde 2017] (1)
Vedr. forslag 13: Fysiske lokaler [Landsmøde 2017] (4)
Hi5 Dagen - 31. maj [Alles Folkemøde 2017] (1)