Arkiv


Landsmøde 2018 Afstemningstest Landsmøde 2019 Overvejer du at stille et forslag eller et vedtægtsændringsforslag til Landsmødet? Så skriv det herinde så snart, du er klar. Alles Folkemøde 2017 Denne kategori handler om Alles Folkemøde i 2017. Landsmøde 2017 Kategori til Landsmøde 2017. Spørge- og lyttetime Hovedbestyrelsen og Landssekretariatet er værter for en spørge- og lyttetime for Alternativets medlemmer. Det foregår torsdag den 24. februar kl. 16 til 17. Årsmøde2015 Årsmøde 2016 Denne kategori er til Årsmødet 2016.
Kategoridefinition for Arkiv [Arkiv] (1)
# 3 Vedtægtsforslag Kønskvotering / bredere ligestilling [Landsmøde 2019] (5)
Hvordan vælger vi de bedst HB medlemmer ? [Landsmøde 2019] (2)
Forslag til Landsmødet - Alternativets Unge repræsenteret i hovedbestyrelsen [Landsmøde 2019] (7)
Forslag til Landsmødet - Opstilling Kandidater i HB [Landsmøde 2019] (14)
Forslag 1 til Landsmødet - En stærk og energifyldt organisation [Landsmøde 2019] (5)
Omtælling af stemmer [Landsmøde 2019] (2)
8 vedtægtsændringsforslag - bedre overgang når lokalforeningerne lukker [Landsmøde 2019] (4)
§13, stk. 2: Dage i stedet for måneder [Landsmøde 2019] (14)
Hovedbestyrelsen sammensætning [Landsmøde 2018] (10)
Hvem peger vi på? [Spørge- og lyttetime] (3)
Landsmøde hver andet år [Landsmøde 2018] (2)
Vedtægtsforslag Persondataforordning [Landsmøde 2018] (19)
Vedtægtsforslag om POLITISK INHABILITET [Landsmøde 2018] (14)
Fysiske lokaler i kredsene [Landsmøde 2018] (12)
Forslag Lokalestøtte [Landsmøde 2018] (15)
Husk at indsende jeres forslag [Landsmøde 2018] (4)
Ændring i vedtægter omkring kandidater til EU valg [Landsmøde 2018] (6)
Dialog om vedtægtsændringsforslag til Landsmødet ( 2 ) [Landsmøde 2018] (23)
Forslag til en anden fortolkning af paragraf i minimumsvedtægter [Landsmøde 2018] (15)
Involver medlemmerne [Landsmøde 2018] (6)
DONATIONER som vejen frem [Landsmøde 2018] (14)
Forslag til Landsmødet fælles handlekraft og mere retning [Landsmøde 2018] (6)
Vedtægtsforslag Urafsteming [Landsmøde 2018] (2)
Forslag til vedtægtsændring [Landsmøde 2018] (12)
NYT: Politisk Forperson - § 6 Kommuneforeningens opgaver samt § 10 [Landsmøde 2018] (1)
Vedtægtsændring Navne- og formålsændring for Konfliktmæglingsrådet [Landsmøde 2018] (1)
Vedtægtsforslag Selvsupplering til Konfliktmæglingsrådet [Landsmøde 2018] (1)
Vedtægtsforslag Ombudsrådet [Landsmøde 2018] (1)
Dialog om øvrige forslag til Landsmødet [Landsmøde 2018] (1)