Vedtægtsforslag # 3 To EP-kandidater i hver storkreds

Motivation

Vi ønsker at have flere kandidater i front, da det vil give os bedre muligheder for at få stemmer, og for at ‘øve’ kandidater til andre valg. Derudover vil det naturligt også give flere mulighed for at lære om og interessere sig for europæisk politik, som kan inspirere os, når vi former vores øvrige politik.

Fordele

  • Det giver mulighed for, at vi kan få flere kandidater og dermed flere fantastiske Alternativister til at repræsenterer os ved alle debatterne og på gaden.
  • Det gør, at vi i større grad kan udnytte de demokratiske muligheder vi har.
  • Det gør, at vi i større grad kan få diversitet i vores kandidatgruppe.

Ulemper

Vi har flere kandidater, og det kan kræve mere koordinering internt

Henvisning

Ingen ændring i landsvedtægterne

Konsekvens i minimumsvedtægter

Ændring af Storkredsforeningers minimumsvedtægter: § 18, stk. 1

Nuværende tekst

Storkreds minimumsvedtægter: § 18, stk. 1:
“På et årligt opstillingsmøde vælger Storkredsforeningen én kandidat til Europaparlamentsvalget.“

Ny tekst

Storkreds minimumsvedtægter: §18 stk. 1:
“På et årligt opstillingsmøde vælger Storkredsforeningen op til to kandidat til Europaparlamentsvalget.“

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen