Vedtægtsforslag #9: Forpersonen skrives ud af Christiansborg-foreningsmøderne

Motivation:
Dette er ikke relevant længere, da de to sekretariater er sammenlagt.

Fordele:
Vi fjerner unødvendig paragraf.

Ulemper:
Ingen

Stillere:
Hovedbestyrelsen