Vedtægtsforslag - Respekt for partier der ikke tillader partiskifte med mandat (tager imod partihoppere)

Motivation

At respektere at nogle partiers holdning til partiskifte hos de folkevalgte. Nogle partier vil ikke tage imod “partihoppere”. Med denne tilføjelse i vedtægterne vil vi respektere dem ved ikke at tage imod partiskiftere fra dem.

Tilføjelse til § 6 Medlemmer

Stk. 7 Et kommunalbestyrelses-, regionsråds-, Folketings- eller EU-parlamentsmedlem valgt for et andet parti, kan kun tage sit mandat med over til Alternativet, hvis det parti hvorfra medlemmet kommer fra tillader at valgte tager deres mandat med til det pågældende parti.

Stk. 8 Hvis et andet parti har en regel lignende Stk. 7, vil den blive anset som et forbud mod partiskifte med mandat.

Formål

Det er tidligere forsøgt med et forslag om at vi ikke vil tage imod partihoppere. Det har der ikke været flertal for. Med dette forslag vil vi respektere de partier der ikke vil tage imod partihoppere fra andre partier.

Når man stiller op for et parti, så kender man (forhåbentligt) partiets vedtægter og dermed også holdning til partiskifte. Nogle partier er meget klare og vil ikke tage imod valgte mandater fra andre partier. Det burde derfor være klart for enhver der stiller op for et parti hvad reglerne er.

Fordele:

  • Vi vil udvise respekt til de partier der ifølge deres vedtægter ikke vil tage imod en partihopper.
  • Vi lader det være op til de andre partier, om deres folkevalgte må skifte til vores parti eller ej.

Ulemper:

  • Det kan virke mærkeligt ikke at gå hele vejen og sige pænt nej-tak til alle der ønsker at skifte til Alternativet.
  • Der vil være folkevalgte, der ikke vil kunne tage deres mandat med over til Alternativet. Heller ikke selv om de må være 100% grønne.
  • Hvis alle partier ikke vil tage imod folkevalgte fra andre partier, kan det resultere i at hver valgperiode resultere i flere nye partier - når der ikke er noget sted at gå hen.

Ekstra:
I dag er det mig bekendt kun Enhedslisten der ikke vil tage imod en folkevalgt fra et andet parti. Reglen vil derfor kun forbyde folkevalgte fra Enhedslisten at skifte over til Alternativet.

Forbedringer?
Kom gerne med forslag til, hvordan teksten i vedtægtsforslaget bliver helt skarpt.

Og giv meget gerne din holdning til forslaget i en kommentar herunder. Gerne flere syn på ulemper samt fordele.

Giv også gerne besked, hvis du gerne vil være medstiller på forslaget.

Hej!

Lad os være glade og fleksible - gynger og karusseller for det betyder jo, at det enkelte menneske kan tale lidt med sig selv her og der - samt hen ad vejen…