Vedtægtsforslag #1: Forlængelse af muligheden for dobbeltmandater

Motivation:
Bestemmelserne blev ophævet i forbindelse med landsmødet i 2021 frem til landsmødet i 2022. Vi foreslår, at vi endnu to år tillader dobbeltmandater. To år er indsat, så vi med sikkerhed dækker næste folketingsvalg.

Vi skal være synlige på så mange stemmesedler som muligt til folketingsvalget, og det er vanskeligt i den nuværende situation, uden at tillade at man samtidigt besidder tillidsposter i organisationen. Ligeledes virker et forbud ikke som en særlig tillidsfuld tilgang. Forslaget viser potentielle kandidater tillid til at de ikke vil misbruge deres dobbeltrolle, og foreningerne kan altid gribe ind hvis den tillid mod forventning brydes. Hertil kommer også muligheden for at anvende tillidsafstemninger, som er vedtægtsbestemt ved valg af folketingskandidater.

Fordele:
Posterne bliver besat af dem der ønsker at besidde dem. Vi får mulighed for at skaffe kandidater. Vi får tættere kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer og kandidater, hvilket kan give god sammenhæng.

Ulemper: Risiko for misbrug af inhabilitet.

Stiller: Hovedbestyrelsen