Vedtægstforslag # 1 Revisor skal vælges af HB i stedet for af LM

Motivation

I hovedbestyrelsen ønsker vi at kunne ændre revisor uden at indkalde til et stort ekstraordinært landsmøde. Da behovet for at skifte revisor typisk opstår midt i en periode, kan vi på denne måde løbende og smidigt tilpasse vores valg af revision ud fra pris og kvalitet. Det betyder desværre også, at der er mindre direkte demokrati, derfor vil vi gerne opfordre jer til at kontakte jeres HB medlemmer løbende, hvis I har holdninger til valg af revisor, eller andet.

Fordele

HB får mere fleksibilitet til at ændre revisor, hvis vi får problemer med samarbejdet, revisionsvirksomheden lukker eller deres priser stiger urimeligt.
Vi kan få bedre priser på revision
Vi kan tage kvalitativ stilling til det arbejde virksomheden leverer.

Ulemper

Medlemmerne får kun indirekte indflydelse på valget af revisor. Det er indirekte fordi medlemmerne vælger HB.

Henvisning

Kapitel 3, §7, stk. 3

Kapitel 8, §19, stk. 5

Konsekvens i minimumsvedtægter
Ingen konsekvenser

Nuværende tekst

Kapitel 3, § 7, stk. 3:

“Dagsorden for landsmødet(…)

  1. Valg af revisor (…)”

Kapitel 8, § 19, stk. 5:

“(…) Årsregnskabet revideres af den på det ordinære landsmøde valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.”

Ny tekst

Kapitel 3, § 7, stk. 3:

“Dagsorden for landsmødet(…)

  1. Valg af revisor (…)”

Kapitel 8, § 19, stk. 5:

“(…) Årsregnskabet revideres af den statsautoriserede eller registrerede revisor, som hovedbestyrelsen har valgt.”

Forslagsstillere

Hovedbestyrelsen

Som medlem af en forening er det for mig afgørende at foreningens vedtægter fastslår, at foreningens revisor vælges på et årsmøde eller en generalforsamling.
Det er er den for mig afgørende forudsætning for revisors uafhængighed i forhold til foreningens ledelse og dens økonomiske dispositioner.
Det er det fundament medlemmernes tillid til foreningens ledelse og økonomiske forvaltning kan hvile på.
Jeg stemmer nej til forslaget.

2 Synes om